Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geld terug van de gemeente Westerwolde


21 maart 2021

Vraag nummer: 62605

Geachte heer,

In de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Westerwolde 2018” staat: "Als de rechthebbende afstand doet van het recht op een (eigen) graf, dan wordt op diens schriftelijk verzoek door burgemeester en wethouders aan de rechthebbende een kwart van de rechten ingevolge de heffingsverordening, die op de dag van eerste uitgifte van het graf waren verschuldigd, terugbetaald." (art. 9 lid 2)

Geldt dit alleen voor graven voor onbepaalde tijd? Waarom is die gemeente anders zo genereus?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb de bedoelde bepaling in artikel 9, tweede lid, van de beheersverordening opgezocht. Er staat nergens dat dit alleen zou gelden voor graven voor onbepaalde tijd. Westerwolde betreft de voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde, die per 1 januari 2018 zijn samengevoegd.

Ik heb eens in mijn archief gekeken. Bellingwedde gaf in 2001 graven uit voor de termijnen van 10 jaar, 15 jaar en 75 jaar. De tarieven bedroegen de onwaarschijnlijk lage bedragen van 136,- euro, 182,- euro en 454,- euro.
Als iemand afstand doet van een graf voor 75 jaar in Bellingwedde waar ongeveer 20 jaar geleden 454,- euro voor betaald is, krijgt hij of zij ongeveer 110,- euro voor terug. Dat lijkt mij winst voor de gemeente. Dan hoeft het graf niet nog 55 jaar in stand worden gehouden.

In Vlagtwedde werden graven uitgegeven voor 20 en 25 jaar en voor onbepaalde tijd. Het tarief van een graf voor onbepaalde tijd was in 2014 slechts 1.025,- euro. Ik denk dat de gemeente er slim aan doet om zulke graven voor slechts ongeveer 260,- euro terug te kopen. Alleen al het in de administratie houden van deze graven, het verwerken van adreswijzigingen e.d. kost mijns inziens de gemeente meer geld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE