Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Betalingsregeling voor aanslag uitgifte urnengraf


28 april 2020

Vraag nummer: 60605

Geachte heer van der Putten,

Mijn kinderen wilde graag voor hun moeder een urnengraf. bij aanvraag bij de beheerder van de begraafplaats kreeg mijn zoon te horen dat de uitgifte en bijzetting zo'n 1700,00 euro zou gaan kosten, (gemeente Baarn) De ontzetting was groot, toen hij van de gemeente een aanslag kreeg van 4719,00 euro, zijnde uitgifte urnengraf en bijzetting asbus. mijn vraag is nu: Kan de beheerder verantwoordelijk worden gehouden voor het grote verschil in kosten? en zo neen, zou het mogelijk zijn om een betalingsregeling aan te vragen, aangezien wij dat bedrag niet in een keer kunnen betalen.
Met vriendelijke groet,
R. de Boer

Antwoord:

Geachte heer,

Ik vraag mij af wanneer uw zoon die informatie heeft ingewonnen. Misschien was dat vorig jaar. Ik heb eens gekeken naar de tarieven 2019 en 2020 van Baarn en zie een zeer forse verhoging van de onderhoudskosten van een urnengraf voor 15 jaar. Ik heb de indruk dat deze tarieven in dit jaar verdubbeld zijn. Er is onderhoudrecht verschuldigd voor onderhoud van het graf en voor algemeen onderhoud van het terrein.

De tarieflijst is zo lang en uitgebreid, dat ik er geen hele studie naar kan en wil maken. Dit is het eerste dat ik zie.

Ik weet dat enkele gemeenten in het Gooi de duurste van het land zijn, qua begraaftarieven. Maar een urnengraf voor 15 jaar voor ongeveer 4.700 euro (inclusief bijzetting, die elders ook veel goedkoper is), is zo ongeveer duurste dat ik ooit gezien heb voor een urnengraf.

In de raadsvergadering van december 2019 waarin de nieuwe tarieven zijn vastgesteld, is geen melding gemaakt van de globale verdubbeling van de kosten, op dit onderdeel.

In het raadsvoorstel voor de belastingverordeningen voor 2020 staat ten aanzien va begraafrechten alleen:
"Uit onderzoek van de administratie van de begraafplaats is gebleken dat de wijze van heffen van begraafrechten aangepast dient te worden. Er is gekozen voor een manier waarop het voor de inwoner duidelijker is wat er betaald dient te worden voor welke dienstverlening."
Er staat niet over een verdubbeling van de kosten van onderhoud voor een urnengraf.

Misschien is sprake van een vergissing. Ik zou er eerst over praten met de administratie en de tarieven van 2019 en 2020 voor urnengraven (grafrecht, bijzetting asbus en twee onderhoudstarieven) vergelijken.
Als blijkt dat sprake is van een enorme verhoging, denk ik dat de gemeenteraadsleden die dit hebben vastgesteld, zich dat niet gerealiseerd hebben.
In het verleden zag je wel eens dat bij raadsvoorstellen de oude en de nieuwe tarieven naast elkaar staan, zodat ze makkelijk ter vergelijken zijn. Baarn deed dat in het verleden ook, maar sinds een paar jaar niet meer.

Maar allereerst zou ik als ik uw zoon was schriftelijk bezwaar maken tegen deze aanslag, omdat het tarief sterk afwijkt van wat hem verteld was. Het formeel bezwaar maken is nodig, omdat deze kosten een belasting zijn. En als er binnen 6 weken geen bezwaar is gemaakt, zijn ze onherroepelijk. Dat moet in ieder geval worden voorkomen.
In het bezwaarschrift kan gewoon worden gezegd dat een ander tarief was genoemd.

Ik zou daarna snel met de administratie in gesprek gaan over de hoogte van de kosten van 2019 en 2020, om de feiten te kennen.
Vervolgens zou ik, als blijkt dat de tarieven heel sterk gestegen zijn, daarover brieven schrijven een de leden van de gemeenteraad en vragen om een gesprek. Brieven kan men oip een stapel gooien, maar in een gesprek kan men de vraag niet ontwijken of dit tarief zo hoog moet blijven.

U vraagt naar de mogelijkheden van een betalingsregeling, maar er zijn soorten kosten die zijn uitgesloten van betalingsregelingen, althans van langlopende regelingen. Daar behoren de kosten van begraafplaatsen ook toe. Uw zoon kan er bij de gemeente naar vragen, maar zeer waarschijnlijk krijgt hij dan te horen dat dat niet kan.

Ik wil uw kinderen ook in overweging geven om af te zien van een urnengraf in Baarn, omdat de tarieven uitzonderlijk hoog zijn. Zij zouden de opdracht om een urnengraf uit te geven kunnen herzien, omdat de kosten veel en veel hoger uitvallen dan voorzien. Men kan overal een urnengraf nemen.
(Ter vergelijking: Ik ben zelf bestuurslid van een begraafplaats waar een urnengraf voor 10 jaar 650,- euro kost. En de bijzetting van de asbus 250,- euro. Baarn is 3 keer zo duur.)
Men kan in elke gemeente terecht voor urnengraven en ook gewone graven. Men is niet aan een woonplaats of gemeente gebonden. Vaak kan men ook op kerkelijke begraafplaatsen terecht. De tarieven zijn daar meestal veel lager.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >