Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Betaling bijzetten grafrechten en grafrechten

26 mei 2021

Vraag nummer: 63016

Mijn zus is begraven op 17-02-2021 haar man is begraven op 09-08-2005,
Moet ik dan op nieuw bijzetting grafrechten betalen? De grafplaats is van de parochie zelf. Of opnieuw grafrechten betalen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is lastig om iets over een dergelijke vraag te zeggen, zonder de onderliggende stukken te zien: de rekening, de tarieflijst, de overeenkomst inzake uitgifte van het graf en het beheersreglement van de begraafplaats.

De meeste particuliere of eigen graven voor een echtpaar werden en worden uitgegeven voor een termijn van 20 jaar. Een overledene moet minstens 10 jaar begraven blijven (grafrust). Dat betekent dat als iemand begraven wordt in een graf dat in 2005 is uitgegeven voor 20 jaar (tot 2025), in 2021 nog maar 4 jaar grafrechten resteren. Het is logisch dat dan de rechten nog verlengd moeten worden, met minimaal 6 jaar, tot 2031, tien jaar na de begraving. Veel begraafplaats hanteren vaste termijnen voor verlengingen, vaak van 10 jaar.

De verlenging van het grafrecht betreft dan het gebruiksrecht van het hele graf voor 2 personen. Men betaalt geen grafrecht per overledene, maar voor het hele graf.

Het is net als met de huur van een woning. Men betaalt geen huur per bewoner of per kamer, maar voor de hele woning. Ongeacht het aantal mensen dat er verblijft.

Er zijn helaas kerkelijke begraafplaatsen die op dit vlak soms fouten maken. Of dat in uw geval ook zo is, kan ik niet zeggen. Want ik weet niet om welke begraafplaats het gaat en ik beschik niet over de papieren om dat te kunnen beoordelen (de nu ontvangen rekening, de tarieflijst, de overeenkomst inzake uitgifte van het graf en het beheersreglement van de begraafplaats).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Themamiddag Financiën en Beheer van de Begraafplaats met mr Willem van der Putten, op 10 juni 2021
De financiële kant van de exploitatie en het beheer roept bij de houders van begraafplaatsen in toenemende mate vragen op. Het gerenommeerde adviesbureau Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten een speciale themamiddag rondom het beheer en de financiën van de gemeentelijke begraafplaats.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder