Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Achterstallige kosten onderhoud begraafplaats


17 augustus 2021

Vraag nummer: 63487

Als na het overlijden van de laatste van de 2 echtgenoten over de laatste 30 jaar geen onderhoud is betaald, wat zijn de regels/mogelijkheden om de kosten alsnog te factureren?
In dit geval is de 1e echtgenoot in 1991 reeds begraven.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb u even gemaild om te vragen of het om een gemeentelijke begraafplaats gaat, of om een begraafplaats van een kerkgenootschap of van een stichting. U hebt mij laten weten dat het om een kleine kerkelijke begraafplaats in Groningen gaat. Er is een reglement dat is opgemaakt in 1916 bij het ontstaan van de begraafplaats en dat nooit is aangepast. Wel zijn in 2008 aan alle betrokkenen brieven verstuurd over de kosten van onderhoud.

Aan de hand van deze informatie kan ik er het volgende over zeggen.

In het algemeen is het zo dat gemeenten kosten in rekening kunnen brengen tot ten hoogste 3 x 365 dagen in het verleden. Daar komt het dus echt op de dag aan.
Particuliere partijen zoals een kerkgenootschap of een stichting kunnen tot maximaal 5 jaar in het verleden kosten vorderen. Maar dan moet wel duidelijk zijn dat die kosten er waren, op dat moment, 5 jaar geleden.
Het is juridisch in elk geval onmogelijk om kosten over de laatste 30 jaar te vorderen.

Maar er kan niet zomaar geld gevraagd worden. Ten eerste moet er een juridische grondslag voor zijn, namelijk dat er een overeenkomst is, die een rechthebbende op een graf verplicht om onderhoud te betalen. Het hoeft niet in de overeenkomst zelf te staan; het kan ook in een beheersreglement voor de begraafplaats staan, als daar in de overeenkomst naar verwezen wordt. Als nergens staat dat onderhoudskosten in rekening gebracht kunnen worden, dan is er geen enkele verplichting tot betaling.
Een brief van het kerkbestuur dat men kosten in rekening gaat brengen - dat zal waarschijnlijk wel de strekking van de brief uit 2008 zijn - betekent juridisch niets. Alleen als de overeenkomst en/of het reglement worden aangepast, ontstaat een verplichting.

Als het reglement uit 1916 nooit is aangepast, betekent dat dat dit reglement nog steeds van toepassing is.
Ik hoor wel eens de opvatting "Ons reglement is zo oud, dat gebruiken we niet meer". Dat is onjuist. Een reglement blijft geldig totdat het door een nieuw reglement wordt vervangen.

U schrijft dat in 2008 een brief aan 'alle betrokkenen' is gezonden. Dat heeft juridisch ook geen betekenis, want wie is 'een betrokkene'? De enige persoon die juridisch gebonden is aan verplichtingen die zijn opgenomen in een overeenkomst tot uitgifte van het graf, of het beheersreglement, is de rechthebbende op het graf. Men wordt (opvolgende) rechthebbende op een graf, door een overeenkomst hierover met de houder van de begraafplaats aan te gaan. Die overeenkomst hoeft geen hele nieuwe grafakte te zijn; de rechten en plichten van de oude overeenkomst blijven immers gewoon in stand als er een nieuwe rechthebbende is. Maar er moet wel een schriftelijk stuk zijn, waarin beide partijen vastleggen wie de nieuwe rechthebbende is. De overeenkomst kan ook uit 2 documenten bestaan: een schriftelijk verzoek van de nieuwe rechthebbende om rechthebbende te worden een schriftelijke verklaring van het kerkbestuur dat dat verzoek is gehonoreerd. Samen met de originele akte van uitgifte van het graf, vormen die 2 of 3 documenten samen de actuele geldende overeenkomst.

De kerk kan geen willekeurige kinderen of kleinkinderen aanschrijven en stellen dat zij verplicht zijn om kosten te betalen. Dat zijn zij niet.

Maar er hangt een grote 'maar' aan dit soort zaken.
Kleine begraafplaatsjes worden vaak beheerd door vrijwilligers die zich niet altijd even bewust zijn van het belang van een goede administratie en van actuele reglementen en overeenkomsten en dergelijke. Maar men heeft wel inkomsten nodig om het onderhoud van het terrein op peil te kunnen houden. Dan is het misschien toch redelijk om zo'n begraafplaats financieel te steunen, ook al is er geen juridische verplichting.

Voor begraafplaatsen die soms wel ondersteuning kunnen gebruiken bij de actualisering van de regelingen e.d., is het verstandig om zich aan te sluiten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (www.begraafplaats.nl).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >