Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zonder toestemming heeft de Gemeente de Rechthebbende gewijzigd 1


14 augustus 2017

Vraag nummer: 51652

Geachte heer/mevrouw, de Gemeente Bergen NH heeft op het graf van mijn moeder waar ik als rechthebbende op vermeld stond van 2012 tm 10-07-2017 zomaar mijn vader gezet omdat, zo schrijven zij in een reactie dat de intentie was. Ik ben het hier niet mee eens en heb aangegeven dat ik verwacht dat eea weer wordt teruggedraaid met terugwerkende kracht naar 10-07-2017. Kan de Gemeente dit zomaar zonder toestemming en handtekening van de historisch rechthebbende doen? Bvd voor uw antwoord. Ik heb het oorspronkelijke aanvraagformulier in mijn bezit, hier sta ik op als rechthebbende en hebben mijn vader en moeder voor akkoord op getekend.

Antwoord:

Geachte heer,

U moet direct protesteren met een brief waarbij u bezwaar maakt tegen de overschrijving van de grafrechten van uw naam op naam van uw vader. Schrijf er boven: 'Bezwaarschrift op basis van de Algemene wet bestuursrecht'.

De overschrijving van de grafrechten op naam van uw vader is namelijk een beschikking, waartegen volgens de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift kan worden ingediend. Maar - en dit is belangrijk - zoiets moet gebeuren binnen 6 weken nadat het besluit is genomen. Het bezwaarschrift moet dus uiterlijk deze week schriftelijk bij de gemeente worden ingediend. Bent u te laat, dan is dat fataal. 'Fataal' betekent juridisch: dan kunt u het besluit niet meer aanvechten.

Een bezwaarschrift moet worden gemotiveerd. In dit geval is dat heel eenvoudig: grafrechten kunnen alleen worden overgeschreven als de rechthebbende dat zelf vraagt (of als de rechthebbende overleden is). Dit staat in artikel 15 van de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Bergen 2017. De gemeente heeft in strijd met deze bepaling gehandeld.

Artikel 15 'Overgang grafrechten' luidt:
"1. Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan de beheerder van een door de rechthebbende of gebruiker en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht. Overdracht is slechts mogelijk op naam van één (rechts)persoon."
In uw geval hebt u geen verzoek tot overdracht van de rechten aan uw vader getekend.

De gemeente zit fout, als de grafrechten van 2012 tot begin vorige maand op uw naam stonden. U schrijft dat u een kopie van het oorspronkelijke aanvraagformulier hebt. Dat is leuk, maar niet doorslaggevend. U moet een brief of grafakte of beide uit 2012 waar in staat dat het graf op uw naam is gesteld.

De vraag is nog of sprake is van een vergissing van de gemeente, of van een bewust besluit. Dat kan ik niet beoordelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift
Voor het vervolg zie vraag nummer: 51659.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE