Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zoeken rechthebbenden


20 april 2009

Vraag nummer: 6432  (oude nummer: 12818)

Op dit moment zijn wij bezig met de registratie/digitalisatie van alle graven binnen de gemeente. Bij veel (oude) graven is de naam van de rechthebbenden onbekend. Nu is het bekend dat de gemeente een zekere plicht heeft in haar zoektocht naar de rechthebbenden. Wat houdt deze plicht in t.a.v. oude graven? Moet ook hier - per graf - gedurende een jaar bordjes worden geplaatst met het verzoek aan mogelijk rechthebbbenden zich te melden bij de gemeente? Of volstaat een aankondiging in een krant, een melding op het informatie op de begraafplaats?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Men moet eerst rechthebbenden proberen op te sporen via de GBA. Als zij zijn overleden, dan (een van) hun kinderen. De wetgever ging uit van een serieuze zoektocht, zo blijkt uit de parlementaire behandeling van het huidige artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging.
Het plaatsen van een bordje gedurende een jaar bij het graf is een goede gerichte methode om rechthebbenden dan wel belanghebbenden dan wel belangstellenden op te sporen. Een aankondiging in de krant lijkt me te vaag en te algemeen, idem een mededeling op het informatiebord bij de begraafplaats. Als aanvullende manier is het wel goed.
Ook een goede (aanvullende) methode kan zijn een bericht op de site van de gemeente, waarbij niet alleen grafnummers genoemd worden, maar ook de namen van de overleden begraven personen en hun geboorte- en sterfdata.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE