Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie moet rechthebbende zijn?


27 juni 2017

Vraag nummer: 51116

Geachte heer van der Putten,

Heb lang gezocht op uw website maar het antwoord niet gevonden. U heeft veel vragen beantwoord over het overschrijven van grafrechten.

Maar wij hebben nu een casus waarbij het niet gaat over het overschrijven maar wie ├╝berhaupt de rechthebbende moet zijn. Er zijn een aantal broers allemaal ongehuwd, zeer recentelijk zijn er 2 broers overleden, de andere broers geven de opdracht tot begraven. In Westerveld schrijven wij de familie aan wanneer een ander familie lid dan de echtgenoot/geregistreerd partner opdracht geeft tot het doen van begraven. Wij vragen hun aan te geven wie wij als rechthebbende mogen registreren. Hier wordt ook na meerdere herinneringen niet op gereageerd. Overigens zijn de rechten op dit graf in beide gevallen wel betaald.

Hoe zit het nu met de rechten nu geen van de broers reageert, of hadden wij de familie niet aan hoeven schrijven en is in alle gevallen de opdrachtgever de rechthebbende?

Met vriendelijke groet,
Jolanda Mos
team Maatschappelijk Welzijn (Burgerzaken)
Gemeente Westerveld

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het antwoord op uw probleem kunt u vinden in de eigen beheersverordening van de begraafplaatsen in uw gemeente.

In de verordening staat in artikel 16 dat na het overlijden van de rechthebbende een graf binnen 6 maanden moet zijn overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende. Nu hebt u in uw vraag niet geschreven of het om een nieuw graf of nieuwe graven gaat, of om bestaande graven, dus ik weet niet of dat artikel van toepassing is. In artikel 16 staat ook dat als de overschrijving niet tijdig geschiedt, het college het grafrecht kan laten vervallen.
Als (een van) de broers in dit geval niet genegen zijn het grafrecht op zich te nemen, kan het college besluiten het grafrecht te laten vervallen. Dat betekent dat het grafmonument kan worden verwijderd en dat het niet mogelijk is om in dit graf of in deze graven andere overledenen bij te zetten. Als medegedeeld wordt dat het grafrecht zal vervallen en de steen zal worden verwijderd, mag u verwachten dat de broers wel in actie komen.

Maar dit soort situaties is te voorkomen door van meet af aan al duidelijkheid te eisen. U schrijft 'de andere broers geven opdracht tot begraven'. Dat is vaag. Wie zijn dat? U moet 1 rechthebbende hebben en niet een groep mensen. En dat moet u zwart op wit met handtekening van betrokkenen hebben. Een mondelinge mededeling van de uitvaartverzorger volstaat niet, omdat u bij problemen of misverstanden geen bewijs in handen hebt.

Als het om een nieuw graf gaat, moet u van de uitvaartverzorger een door de opdrachtgever van de uitvaart getekend opdrachtformulier hebben, waarin deze tevens aangeeft wie rechthebbende zal worden. Als dat niet de opdrachtgever van de uitvaart is, moet van die andere persoon ook naam en adres bekend zijn en moet die persoon ook mee ondertekenen. Gebeurt dat niet, dan moet u de begrafenis weigeren. Eerst moeten alle papieren in orde zijn.

Als het om begraven in een al bestaand graf gaat, waarvan de rechthebbende overleden is, moet er ook meteen duidelijkheid zijn wie de nieuwe rechthebbende wordt. In het algemeen eist de verordening de toestemming van de rechthebbende om te kunnen begraven. Dat is prima. Bovendien staat in artikel 16 lid 2: "Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan." Dat is ook helemaal prima, maar uw gemeente geeft blijkbaar geen uitvoering aan die regel. U moet bij de opdracht voor de begrafenis eisen dat meteen ook een nieuwe rechthebbende wordt aangemeld, die met een handtekening het rechthebbende-zijn aanvaardt. Is zo'n formulier of brief niet aanwezig voorafgaand aan de begrafenis of bijzetting, dan gaat de begrafenis of bijzetting niet door.

De gemeente heeft het instrumentarium al in de beheersverordening voorhanden; het is alleen een kwestie van er naar handelen. Dat kan gesputter van uitvaartondernemers opleveren omdat die voor de ingevulde en getekende formulieren moeten zorgen, maar dat is een normaal onderdeel van hun taak. U moet volledige aanvragen eisen, dan is er geen probleem.

Als geen van de nabestaanden rechthebbende wil zijn, dan kan men altijd nog vragen aan de stichting Grafzorg Nederland om dat op zich te nemen. Daar is die voor. www.grafzorg.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE