Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is verantwoordelijk (wel/geen as van zus in graf van ouders plaatsen)


25 februari 2019

Vraag nummer: 57389

Een zus wil haar As plaatsen in het graf van de ouders.
Dus er moet een opening gemaakt worden.
Tegen de zin van een aantal zussen.
De kinderen van zus "drammmen een beetje door"
Er staat niets op papier aangaande de wens van overleden zus.
Hoe het best te handelen?

X (familielid)

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik begrijp dat het gaat om de as van een recent overleden zus. Zij wenste dat de as na haar crematie zou worden bijgezet in het graf van de ouders. Haar kinderen steunen haar in die wens. Enkele zussen van die zus hebben liever dat het graf van de ouders het graf van alleen de ouders blijft.

"Hoe het beste te handelen?" is een vraag die op meerdere manieren kan worden benaderd.
Het beste zou het altijd zijn om een oplossing te vinden waar iedereen mee kan leven. Maar dat is niet altijd mogelijk. Het kan ook zijn dat meer kennis over de gang van zaken wat kou uit de lucht kan nemen.
Er er zitten natuurlijk ook juridische kanten aan deze zaak.

In de familieverhoudingen kan ik mij niet mengen. Maar ik kan wel iets zeggen over de plaatsing van een asbus in een graf. Wanneer het graf met een liggende steen is afgedekt, is het meestal zo dat de beheerder van de begraafplaats ergens naast de steen een kuiltje maakt en de asbus van opzij onder de steen legt. Dan wordt er niet echt 'in' het graf gegraven. De kisten staat in een graf voor 2 personen meestal 2 en ruim 1 meter diep. De asbus komt dan dus niet in de buurt van een kist.
Als er geen monument of afdekplaat op een graf ligt, wordt de asbus meestal iets dieper begraven, om te voorkomen dat hij gevonden en opgegraven kan worden als iemand bijvoorbeeld plantjes ingraaft. Maar dan blijft er gewoonlijk ook nog enige afstand van de kist. Op sommige begraafplaatsen wordt een asbus pal achter of pal voor een staand monument ingegraven. Dit is te bespreken met de beheerder van de begraafplaats. Kennis over de gang van zaken kan een eventueel ongemakkelijk gevoel bij mensen wegnemen.

Juridisch spelen de volgende zaken.

Ten eerste is het de vraag of er wel een asbus in het graf bij mag. Bij veel begraafplaatsen is dat geen probleem, maar op sommige begraafplaatsen is het bijplaatsen van een asbus niet toegestaan. Of mocht in een graf alleen 1 kist en 1 asbus staan, of 2 kisten of 2 asbussen, maar geen 2 kisten en 1 asbus extra. Daar moet dus eerst duidelijkheid over zijn.

Het graf van de ouders staat op naam van iemand. Dat is de rechthebbende van het graf. Met hem of haar heeft de begraafplaats een overeenkomst. Die persoon moet volgens de wet toestemming geven voor het plaatsen van een asbus in het graf. Artikel 62 lid 3 van de Wet op de lijkbezorging regelt: "3. De bijzetting van een asbus in of op een particulier graf, kan slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende op het graf." Als de rechthebbende een zus is die niet instemt met het bijplaatsen van de asbus, kan de begraafplaatshouder de asbus dus niet in de graf plaatsen.

Wellicht was de overleden zus zelf de rechthebbende van het graf van haar ouders. Dan moet er een nieuwe rechthebbende komen. Als dat een van haar kinderen is, zal die toestemming geven voor het plaatsen van de asbus. Als dat een van de zussen wordt die geen plaatsing wenst, kan de plaatsing niet doorgaan.
Als er (nog) geen nieuwe rechthebbende is, mag de begraafplaats de asbus (nog) niet plaatsen.

Of de overleden zus wel of niet haar wens op papier had gezet, is niet relevant. Men moet volgens artikel 18 van de Wet op de lijkbezorging de wens van de overledene uitvoeren, ook als die wens mondeling geuit is of op een andere manier vermoed kan worden. Maar de wens van de overledene is geen wet voor de rechthebbende van het graf. Als de rechthebbende geen toestemming geeft, kan en hoeft de wens niet te worden uitgevoerd.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Bijzetten en verwijderen asbus'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >