Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie beslist over 4e plaats in het familiegraf?


9 juli 2018

Vraag nummer: 55597

Onze familie heeft een familiegraf. vader, moeder en broer zijn daar in begraven. De laatste 4e plaats wil ingenomen worden door mijn schoonzus. De vrouw van de overleden broer ( begraven in familiegraf ) wiil daar ook begraven worden.
enkele familieleden, waaronder degene op wiens naam het graf is komen te staan ( beheerder ?? ) verzetten zich daartegen. de kosten van het grafrecht en het onderhoud zijn altijd door de familie gezamenlijk betaald .

Antwoord:

Geachte heer,

De persoon op wiens naam het graf nu staat, is juridisch de persoon die nu beslist wie er wel of niet in het graf bij begraven wordt.
De persoon die het graf op naam heeft en een overeenkomst heeft, heet de 'rechthebbende op het graf'. De 'beheerder' is de term voor de persoon die de leiding over de begraafplaats heeft. Dat is meestal iemand van de gemeente of van de kerk.

Die rechthebbende hoeft niet alleen 'ja' of 'nee' te zeggen, als iemand kenbaar maakt in het graf begraven te willen worden. Hij of zij kan financiƫle eisen stellen aan toestemming voor een bijzetting. Ik zou mij kunnen voorstellen dat iemand toestemming geeft als zeker is dat de kosten van een bijzetting en ook 10 jaar verlenging grafrecht en onderhoud uit de nalatenschap van die persoon worden betaald. Maar, dat is een heel gedoe en moet eigenlijk geregeld zijn voordat iemand komt te overlijden. Want als de directe nabestaanden op dat moment met vage beloften komen die ze later toch niet waar kunnen maken, om welke reden ook, dan kan die laatst begraven persoon niet meer uit het graf worden gehaald. Dat verpest de onderlinge verhoudingen grondig.

Een situatie als deze had kunnen worden voorkomen, als dat uit de nalatenschap van de ouders meteen de kosten van het voortbestaan van het graf voor lange termijn betaald had kunnen worden. Nu is het zo dat begraafplaatsen familiegraven slechts voor een beperkte termijn uitgeven, meestal voor 20 jaar. Dan kan niet meteen een lange termijn worden afgekocht. Maar daar is wel een oplossing voor, namelijk dat het geld zou worden ondergebracht bij de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Die zorgt na die 20 jaar voor de verlengingen van het graf. Dan is het niet zo dat de kosten voor het grafrecht en onderhoud door de familie samen moet worden opgebracht en het scheve ogen geeft als aangetrouwden daar van profiteren.

Grafzorg Nederland kan ook in de actuele situatie ook nog een oplossing zijn. Als de schoonzus niet eerder financieel heeft bijgedragen aan het graf, zou het mijns inziens redelijk zijn als ze dat nu wel zou doen. Denkbaar is dat zij bijdraagt aan het graf voor hetzelfde bedrag als dat zij nu kwijt zou zijn aan een ander graf. Ook spaart zij nu de kosten van een nieuwe grafsteen uit. Het is logisch dat haar naam ook op de steen komt en dat die kosten geheel voor rekening van haar erfgenamen zijn. Maar ze zou ook nog voor een klein beetje kunnen bijdragen aan de aanschafkosten van de steen. Nu is het geen nieuwe steen meer en heeft die steen zijn grootste glans verloren. Dan is het niet meer redelijk dat zijn bijvoorbeeld 25% van de aanschafkosten bijdraagt. Maar 10% zou mij niet onredelijk lijken. Dat gaat dan niet om een groot bedrag, maar meer om het principe.
Uiteraard zijn de kosten van het openen en sluiten van het graf, de begraving en van het tijdelijk wegnemen van de grafsteen geheel voor rekening van (de erfgenamen van) de schoonzus.

Wil de rechthebbende zeker zijn dat die kosten ook betaald kunnen worden op het moment dat het nodig is, dan zou het veilig zijn om het benodigde geld te deponeren bij de stichting Grafzorg Nederland. De gelden kunnen dan worden geoormerkt: zij kunnen alleen worden besteed aan de genoemde kosten.

Het zou kunnen zijn dat de schoonzus een uitvaartverzekering heeft en zegt dat die de kosten geheel of deels zal dekken. Daar moet u mee oppassen. Ik ken voorbeelden van mensen die een uitvaart wilden bespreken met een uitvaartverzorger en een paar mooie uitvaartpolissen op tafel legden. Maar toen de uitvaart achter de rug was en de rekening op tafel kwam, bleek dat de polissen waardeloos waren omdat er al jarenlang geen premie was betaald. Of een verzekering waarde heeft, is iets wat men zelf bij die verzekeraar moet controleren en men niet zonder meer van een belanghebbende moet aannemen.

Samengevat: de rechthebbende beslist en kan nadere (financiƫle) voorwaarden stellen.

Maar het is verstandig als rechthebbende om dergelijke besluiten in breed overleg met andere familieleden te bespreken. En in alle rust en redelijkheid ook met de schoonzus.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE