Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Weigering gemeente reserveren graf


16 februari 2005

Vraag nummer: 3688  (oude nummer: 5628)

onze zoon is 4 mnd geleden samen met vier vrienden bij een ongeval om het leven gekomen. Zijn vrienden zijn begraven, onze zoon is gecremeerd en zijn urn is thuis. Spontaan is er op de begraafplaats een plekje gecreeerd ter nagedachtenis van onze zoon door de vriendenkring. Nu willen wij deze plek als eigen graf kopen/huren, zodat 1. zijn vrienden een plek hebben waar ze naar toe kunnen en 2. wanneer ikzelf kom te overlijden, zal de urn van onze zoon met mij worden begraven. Onze wens is dat hij dan ook naast zijn beste vriend komt te liggen, waar nu dit plekje is gecreeerd.De gemeente Zeewolde heeft dit mondelinge verzoek afgewezen, omdat zij niet aan "reserveren"doen. En hebben aangegeven dat het ook geen zin heeft om dit verzoek schriftelijk te doen. Wij willen aan alle financiele verplichtingen, zoals de grafrechten voldoen en willen ook een grafsteen plaatsen, omdat onze zoon daar mettertijd toch begraven zal worden. Is er een mogelijkheid, wet of iets in de verordening waardoor wij toch een graf kunnen krijgen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De gemeente Zeewolde doet wel aan reserveringen, maar alleen op een bepaald deel van de begraafplaats en alleen wanneer het te reserveren graf ligt naast dat van dezelfde rechthebbende. Formeel voldoet uw situatie niet aan de laatste eis. Hoe het zit met de ligging in afdeling/vak weet ik niet. Maar hoe kan er dan op dat graf een herdenkingsplek voor uw zoon zijn ingericht door de vriendenkring?
Ik zou in dit geval niet meer met ambtenaren verder praten, want die kunnen niet anders dan de verordening uitvoeren.
Ik zou als ik u was direct een brief schrijven aan de gemeenteraad, dus niet zomaar aan 'de gemeente', maar echt aan de RAAD. Dat bestuursorgaan beslist over de verordening en kan de verordening veranderen. Er hoort eigenlijk in zo'n verordening een hardheidsclausule te staan voor bijzondere gevallen. Zoals het trieste geval van uw zoon en zijn beste vriend. Vraag de raad om de verordening te veranderen en een hardheidsclausule op te nemen.
U kunt de raad er dan meteen op wijzen dat hij het betreffende artikel toch moet veranderen, omdat zij in strijd met de wet is. Er staat namelijk dat een gereserveerd eigen graf voor 10 jaar wordt uitgegeven. Dat is in strijd met de wet en met de eigen verordening. In de verordening staat dat met een eigen graf een zogenaamd 'graf met een uitsluitend recht' bedoeld is. In de Wet op de lijkbezorging staat dat een 'graf met een uitsluitend recht' voor minstens 20 jaar moet worden uitgegeven. Als men het artikel toch moet veranderen, kan men uw wens meteen meenemen....

Succes!

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE