Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Weduwe wil kosten verlenging graf niet betalen na overlijden rechthebbende


13 september 2017

Vraag nummer: 51976

Geachte heer Van der Putten,

Graag uw kundig advies.
Zojuist ben ik benaderd door een weduwe. Haar man (rechthebbende) is onlangs overleden bij leven heeft haar man opdracht gegeven tot verlengen van de grafrust termijn en onderhoud van het graf van zijn overleden ouders.
Nu zij de rekening heeft ontvangen zegt ze te willen afzien van deze rekening omdat zij niets met dit graf heeft. Mijn vraag is hoe te handelen. Alle stukken zijn in ons bezit met de handtekening en opdracht van haar overleden man. Ik zie uw kundig advies graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Janny Bransen - Ligtenberg
Gemeente Wageningen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een vervelende kwestie, want moet je iemand grafrechten opdringen die het eigenlijk niet wil? Maar men moet zulke kwesties zakelijk benaderen, dan is een objectief standpunt mogelijk, die recht doet aan alle partijen. Ook een begraafplaatshouder heeft een gerechtvaardigd belang dat mensen hun verplichtingen nakomen.

Ik zou - als ik gemeente was - mijn standpunt in deze kwestie laten afhangen van de datum van afloop en verlenging van het grafrecht en de datum van overlijden van de man.
Mijn uitgangspunt is: een rechthebbende kan zich bedenken of hij wel of toch niet wil verlengen, maar alleen tot de datum van de verlenging, niet daarna. Datzelfde geldt voor diens erfgenamen. Erfgenamen treden van rechtswege automatisch en direct in de plaats van de overleden persoon. Zij hebben diens rechten en diens verplichtingen.

Stel dat de grafrechten verliepen op 1 juli 2017 en dat de rechthebbende is overleden op 1 maart 2017. Als de rechthebbende al in 2016 had aangegeven dat hij de rechten per 1 juli wilde verlengen, kunnen zijn erfgenamen tot en met eind juni aangeven er van af te willen zien. De rechthebbende had namelijk zelf nog tot eind juni 2017 de gelegenheid om aan te geven dat hij er toch maar van af zag. Iemand kan zich bedenken, maar alleen vooraf, niet achteraf. Dus tot de datum van de verlenging, niet op de datum of daarna.
Relevant is de ingangsdatum van de verlenging, want dan ontstaat de verplichting; niet de datum van de rekening.

Als de ingangsdatum van de verlenging 1 juli was en de rechthebbende misschien al in 2016 of in de eerste helft van 2017 heeft aangegeven de rechten te willen verlengen, maar de rechthebbende op of na 1 juli is overleden, behoort de factuur voor de verlenging van de grafrechten tot de openstaande verplichtingen in de nalatenschap. De weduwe en andere erfgenamen moeten de rekening voldoen.

Als de rechthebbende misschien al in mei is overleden, maar de weduwe pas reageert als ze in augustus of september de nota krijgt, is ze ook te laat. Dan heeft ze de kans om de verlenging van de grafrechten tot eind juni te herroepen, laten verlopen. Ze had direct na het overlijden van haar man moeten bedenken wat ze wel of niet nog wilde. Haar man zal de verlenging van het graf van zijn ouders destijds niet stiekem buiten haar medeweten om geregeld hebben.

Terzijde: de weduwe kan bij het verlengen van de grafrechten van haar schoonouders ook op de wens van haar echtgenoot respecteren. Hij wenste dat het graf wat langer zou bestaan; dat kan nog steeds. Dat verplicht de weduwe niet om het wekelijks te bezoeken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE