Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Waterurn en een particulier graf


24 september 2009

Vraag nummer: 6898  (oude nummer: 13902)

Geachte heer van der Putten,
Dit jaar werden we op onze begraafplaats voor het eerst geconfronteerd met het verzoek om een zgn waterurn op een (nog leeg) particulier graf te mogen plaatsen. Er wordt dan onder de urn een 2 meter lange pijp de grond in geslagen. De urn zit dan zo in elkaar dat de as langzamerhand met het regenwater de grond in gaat. Duidelijk een vorm van verstrooiing. Volgens onze verordening is verstrooiing op een particulier graf mogelijk. Het plaatsen van een dergelijke waterurn in een particulier graf, waarin reeds begraven is, zouden we niet toestaan omdat door het plaatsen van de buis de grafrust wordt verstoord. Maar wat in het geval van een nog leeg graf ? De rechthebbende heeft dan o.a. het recht om minstens één lijk in het graf te laten begraven. De aanwezigheid van de buis maakt dat praktisch echter niet mogelijk. De buis moet dan eerst worden verwijderen. Dat brengt extra kosten met zich mee en mogelijk ontstaat er een discussie over het al dan niet terugplaatsen van de buis. En stel dat de buis niet heelhuids uit de grond komt ? Kortom allemaal ongewenste complicaties. Dat kun je beter voor zijn. Het aanpassen van de verordening voor dergelijke specifieke gevallen lijkt me een wat te zwaar middel. Kun je dat voor zijn door in de grafakte te regelen dat de rechthebbende af ziet van zijn/haar recht om in het graf verder nog te begraven, tenzij voor zijn/haar rekening en risico de waterurn wordt verwijderd en niet meer wordt teruggeplaatst? Maar kun je in een grafakte wel een vrij zwaar wettelijk recht wel “uitschakelen” of voorwaarden verbinden? Een andere mogelijkheid is het graf niet als particulier graf maar als urnenplaats uit te geven. Dan bestaat er geen wettelijk recht om iemand in het graf te begraven, maar dat heeft dan als bezwaar dat moet worden afgeweken van de indeling van de begraafplaats zoals die door het bestuur is vastgesteld. Wat zijn uw suggesties om deze vraag te benaderen?

Antwoord:

Geachte heer,

Dit lijkt mij een typisch geval om artikel 24 van uw beheersverordening toe te passen: "In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of indien verschil van mening bestaat over de uitleg van haar bepalingen, beslist het bestuur."

Het lijkt mij erg vreemd dat een pijp van 2 meter de grond in zou moeten. Ik zou werkelijk niet weten waar dat toe dient. De as wordt ook zo in de grond opgenomen als die met de regen de aarde in sijpelt. Maar goed, dat is niet mijn zaak.

Het is duidelijk dat dit geen gewone vorm van verstrooiing is en dat er nogal wat haken en ogen aan zitten.
Ik zou de problemen in een gesprek met de rechthebbende uiteen zetten en bespreken wat er moet gebeuren als men nog in het graf zou willen begraven. Want een pijp door een kist, dat kan niet. Een pijp kan wel naast of achter of voor een kist, maar dat geeft een heleboel extra werk. Als een urn van dit type wordt geplaatst en men van het recht om te begraven afziet, derft de begraafplaats ook toekomstige inkomsten van het begraven.
Daarnaast mag het werken aan en met een dergelijke installatie niet voor rekening en risico van de gemeente komen. Als de rechthebbende dat anders ziet, zou ik er niet aan beginnen.

Ik zou als begraafplaatshouder was altijd mijn best doen om aan de wensen van mensen tegemoet te komen, maar hier moeten nadere afspraken worden gemaakt en er moet m.i. ook een flink prijskaartje aan hangen. Een probleem is dat uw begraafplaats hier geen tarief voor heeft. Het is dan ook de vraag of u wel een tarief in rekening kunt brengen, want bij belastingen luistert dat allemaal erg nauw. Ik zou daar intern bij de gemeente eens advies over vragen van een fiscalist.

Hier is maatwerk nodig, dat is wel duidelijk. Ik meen dat u met de rechthebbende afspraken zou kunnen maken op de punten die u noemde. En fiscaal is er misschien een probleem.

Als u er niet komt, met de rechthebbende en met het fiscale vraagstuk inzake de kosten, dan is er natuurlijk ook altijd de optie om de aanvraag af te wijzen. Niemand kan ergens enig recht aan ontlenen om een dergelijke installatie op een graf te kunnen plaatsen.

En waterurn van een ander type zonder een pijp, zou natuurlijk ook een optie kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE