vraag nummer 55302: Het gaat om een gemeentelijke begraafplaats. . Wat moet er in een grafakte staan? 2." />

Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat moet er in een grafakte staan? 2

13 juni 2018

Vraag nummer: 55306

In reactie op vraag nummer 55302: Het gaat om een gemeentelijke begraafplaats.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als het om een graf op een gemeentelijke begraafplaats gaat, ondertekent u geen grafakte.
Het graf wordt dan uitgegeven in de vorm van een eenzijdige beschikking; dat is normaal voor een handeling van de overheid.
De beschikking kan worden verleend in de vorm van een brief of een akte. Het moet in ieder geval een ondertekend document zijn, ondertekend door of namens het college van burgemeester en wethouders.

In het document hoeft niet veel te staan, omdat verwezen wordt naar de toepasselijke Verordening op het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaats(en). En meestal ook naar de uitvoeringsregelingen van die verordening. Daar staat in principe alles in.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder