Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wat is het verschil tussen een huurgraf en koopgraf?


20 oktober 2004

Vraag nummer: 3393  (oude nummer: 4835)

Wat is het verschil tussen een huur- en koopgraf?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een eenvoudige vraag, waar het heel lastig antwoord op te geven is. Wat het verschil is tussen een huurgraf of een koopgraf hangt namelijk af van de begraafplaats waar deze graven liggen. Met een koopgraf wordt gewoonlijk een eigen graf bedoeld, maar de term huurgraf wordt soms gebruikt voor een bepaald type eigen graf en soms voor een plaats in een algemeen graf.

Er zijn twee soorten graven. De ene soort is het eigen graf - een 'graf met een uitsluitend recht' zegt de wet - waarvan de rechthebbende beslist wie er begraven wordt. In dit type graf worden meestal echtparen begraven of ouders met een jong overleden kind, ongehuwde broers en zussen, etc. Het gaat om graven die 20 jaar of langer bestaan.
De andere soort is het algemene graf. Er is bij dit type graf geen rechthebbende die beslist wie er in het graf begraven worden. De houder van de begraafplaats beslist wie erbij elkaar begraven worden. De heer De Vries die maandag overlijdt komt onderin, de stoere knaap die op dinsdag met zijn brommer de bocht te gevaarlijk nam komt erboven en de heer Smits die op woensdag overlijdt komt als bovenste. Donderdag gaat het verder met het buurgraf. Een algemeen graf bestaat meestal 10 jaar. Omdat er mensen worden begraven die niets met alkaar te maken hebben, is er geen gemeenschappelijk grafmonument zoals bij eigen familiegraven, maar zijn er meestal 3 verschillende kleine gedenkstenen.

Op sommige begraafplaatsen noemt men een eigen graf een koopgraf en een (plaats in een) algemeen graf een huurgraf. Op andere begraafplaatsen noemt men oude eigen graven een koopgraf en nieuwe eigen graven huurgraven; en de algemene graven noemt men algemene graven. Dat is dus heerlijk verwarrend en een bron van misverstanden.

De term koopgraf werd vaak gebruikt voor graven die vroeger voor onbepaalde tijd werden uitgegeven. In oude wetgeving stond namelijk ook dat wie een dergelijk graf had, als 'eigenaar' moest worden aangemerkt. Eigendom en koop zijn begrippen die juridisch dicht bij elkaar liggen. Maar die niet geheel juist zijn in relatie tot graven. Men koopt namelijk nooit een graf en men is nooit eigenaar. Men koopt namelijk niet de ondergrond; die blijft altijd eigendom van de begraafplaatshouder. Voor echte koop zou transport bij de notaris nodig zijn en inschrijving in het register van het kadaster. Daar is geen sprake van. Men 'koopt' alleen het recht om op die plek een of meer personen te begraven en begraven te houden.
Toen men op een aantal begraafplaatsen stopte met het uitgeven van graven voor onbepaald tijd en men eigen graven voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 20 of 30 jaar, ging uitgeven, werden die graven voor bepaalde tijd wel huurgraven genoemd, om het tijdelijke karakter van het grafrecht aan te geven. Huur was tijdelijk versus koop was voor altijd.
Op andere begraafplaatsen noemde men echter de algemene graven huurgraven. En nog steeds.

In een wet zal men nooit de termen koopgraf en huurgraf tegenkomen. De term koopgraf heb ik ook nooit in een officiƫle verordening of reglement gezien. Het is echt een term uit het spraakgebruik. In verordeningen en reglementen komt wel regelmatig de term huurgraf voor. Maar op de ene begraafplaats wordt daarmee een eigen graf bedoeld en op de andere een algemeen graf, wat dus totaal anders is.
Het is dus zaak om wanneer zo'n term gebruikt wordt, bij de begraafplaats altijd na te vragen wat nu precies bedoeld wordt. Er worden soms hele vervelende vergissingen gemaakt.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE