Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Volgens de gemeente moet de data van afkoop onderhoud graf en afloop grafrechten gelijk lopen?


6 februari 2018

Vraag nummer: 53688

Mijnheer Mevrouw,
Deze week ontving ik een brief met de volgende tekst - U bent rechthebbende (eigenaar) van grafruimte op de algemene begraafplaats in Nieuw lekkerland. Dit graf is aangekocht op 6 november 1997 voor onbepaalde tijd.. op 01-05-1999 is het jaarlijks onderhoud afgekocht voor 30 jaar en loopt af op 30-04-2029. Er is een verschil in einddatum afkoop onderhoud en einddatum afkoop grafrechten. Deze data moeten gelijk lopen. IN deze brief geinformeerd over de mogelijkheden. 1. afkopen voor onbepaalde tijd E 1160,-- betalen 2. looptijd bekorten. Dit houdt in dat het grafrecht op 30-04-2029 eindigt. 3. Jaarlijks onderhoud U kunt zich in 1 en 2 niet vinden dan zullen wij u na einddatum afkoop het bedrag voor jaarlijks onderhoud opvoeren.
Ik moet zeggen dat ik het hier helemaal niet mee eens ben. Het is toch te gek dat je 11 jaar voor datum van het aflopen van een kontrakt verplicht kan worden om een keuze te maken.
Ik kan mij niet voorstellen dat dit door de wetgever is goedgekeurd. Het zou toch norrmaal zijn om in het laatste jaar, in dit geval in 2028 of 2029 hierover een brief te sturen.
Kan ik hier iets tegen doen ? en ben ik verplicht om op deze krankzinnige brief te reageren.
IK hoop uw oordeel hierover te mogen ontvangen.
Bijvoorbaat onze hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
AA Woudenberg

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik weet niet waar de gemeente Molenwaard, waar Nieuw-Lekkerland tegenwoordig onder valt, het vandaan zou halen dat de einddata voor afkoop van het grafrecht en van de onderhoudsbijdragen gelijk zouden moeten zijn. Dat is geen wettelijke verplichting.
Er zijn ook tientallen begraafplaatsen die grafrechten wel voor onbepaalde tijd hebben uitgegeven en dat soms nog steeds doen, maar waar men de onderhoudsbijdragen juist niet voor een lange termijn of voor onbepaalde tijd kan afkopen. Dat kan gewoon een keuze van de begraafplaatshouder zijn.

Ik begrijp ook niet waarom de gemeente de rechthebbende van een graf zou kunnen verplichten om nu al een regeling te treffen voor onderhoud, dat pas over ruim 11 jaar afloopt. Met wetgeving heeft het in elk geval gemaal niets van doen. Er is geen wettelijke verplichting.

Om een goed advies te kunnen geven zou ik de betreffende brief (en de onderliggende regeling van de gemeente) zelf in haar/hun geheel moeten lezen. Dat gaat voor deze gratis adviesrubriek te ver.

Maar als u er niet voor voelt om reeds nu keuzes te maken, kan ik dat goed begrijpen. Wat ik niet begrijp is dat de gemeente zou aangeven dat de grafrechten in 2019 zouden kunnen eindigen. Daar kan ik mij niets bij voorstellen. Dat kan niet.

U kunt na 2029 altijd nog het onderhoud jaarlijks betalen. Of misschien dan ook weer voor een bepaalde periode afkopen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE