Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervolg op vraag 3119 (Onderhoudskosten heffen terecht? gemeente Andijk)


15 december 2004

Vraag nummer: 3548  (oude nummer: 5172)

Weledelgestrenge Heer,

Ik wil graag nogmaals een beroep doen op uw juridische kennis.

Wij hebben na het bezwaarschrift beroep aangetekend bij de Belastingkamer van het Gerechtshof in Amsterdam. De zaak is daar in behandeling genomen en de gemeente moet voor 07-01-2005 (na 3x uitstel te hebben verkregen) hun verweerschift indienen.

Afgelopen maandag zijn mijn ouders uitgenodigd door de Burgermeester van de gemeente Andijk om een gesprek te voeren over deze zaak. Bij dat gesprek was eveneens een jurist van hun aanwezig.

Mijn ouders waren in de veronderstelling dat de gemeente een soort van schikking wilde treffen, doch dat bleek niet het geval.

De Burgermeester deelde tijdens het gesprek mede dat hij niet had gedacht dat ze zaak zouden doorzetten maar nu het toch zover is gekomen, ze na lang zoeken in het archief een stuk boven water hebben gehaald, gedateerd 13-06-1973, welk stuk door mijn opa is getekend, waaruit blijkt dat onder punt 2 staat vermeldt: Onder verplichting tot naleving van de door de raad der gemeente Andijk vastgestelde of nog vast te stellen verordeningen.

De jurist deelde mede dat mijn ouders de zaak beter kunnen intrekken want als de rechter dit stuk onder ogen krijgt, zal hij de gemeente zeker in hun gelijk stellen. Verder is er tijdens het gesprek te kennen gegeven dat als ze (de gemeente) mijn ouders in het gelijk stellen en de onderhoudskosten kwijtschelden, er dan misschien nog meer mensen verhaal komen halen.

Mijn ouders voelden zich na het gesprek behoorlijk geïntimideerd, aangezien de jurist er maar op bleef hameren dat ze geen enkele kans maken en dat als ze de zaak doorzetten ze door de rechter maar een paar minuten in de gelegenheid worden gesteld om hun verhaal toe te lichten en dat de zaak dan voor zal komen bij de Rechtbank in Alkmaar(?). Iets wat volgens mij helemaal niet mogelijk is, aangezien de zaak bij het Gerechtshof in A'dam loopt en er na een uitspraak in cassatie kan worden gegaan bij dit Gerechtshof.

Mijn vader heeft het stuk uit 1973 nog nooit gezien en is hem ook niet getoond bij de overschrijving van het graf (ƒ 3,00) op zijn naam. Dit doet de gemeente af als een per abuis vergeten iets. Mijn vader kan toch niet worden aangesproken voor een papier dat mijn opa heeft getekend? Nogmaals, het betreft hier een kosteloos eigen graf.(een graf met uitsluitend recht) en bij navraag tijdens de overschrijving is hem verzekerd dat er geen kosten meer aan vast ziten.

Ik ben van mening dat ze de zaak gewoon moeten doorzetten en de beslissing van de rechter in deze moeten afwachting. Het uitnodigen voor een gesprek komt op mij ook over als een teken van zwakte. Waarom verzoek je iemand van een zaak af te zien als je er van overtuigd bent dat je de zaak gaat winnen?

Ik hoop uw reactie spoedig te mogen vernemen, waarvoor
bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Gutter

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan zo heel moeilijk een reactie geven. Als u het hebt over een stuk uit 1973, zou ik dat hele stuk moeten zien, om het karakter en de status te kunnen beoordelen.
Hebben uw ouders wel een fotocopie van dat stuk gekregen?

Mij lijkt niet zonder meer dat iemand in 1973 carte blanche kan geven over het zich en zijn (klein)kinderen binden aan toekomstige verordeningen. Als die verordeningen goed en rechtmatig zijjn, is zo'n voorbehoud ook onzinnig. Of men moet dan al de idee hebben "Ik verkoop nu een graf voor (bijvoorbeeld) 100 jaar, maar na 25 jaar maken we er lekker iets anders van". Dat lijkt me onzin.
Ik meen dat de kwitantie die u in uw oorspronkelijke vraag beschrijft, derogeert aan toekomstige verordeningen (derogeren aan = juristentaal voor: is belangrijker dan), althans voor de verplichting om andere/nieuwe kosten te maken.

Als de zaak voor de belastingrechter komt, zal de gemeente een verweerschrift moeten indienen. De vraag is wat daar in staat of komt te staan.

Ik heb de oude vraag 3119 en mijn antwoord nog eens nagelezen, maar zie geen reden voor een ander advies. Vooralsnog heb ik de indruk dat de gemeente onrechtmatig handelt.
Bij andere nieuwe feiten kan het anders liggen, maar uw beschrijving van een stuk met een voorbehoud is te vaag. Ik trek de geldigheid van zo'n voorbehoud op dit punt ernstig in twijfel. Maar, zoals gezegd, voor een echt oordeel moet ik het hele stuk zien, in samenhang met alle andere stukken in deze zaak, zoals de kwitantie, oude verordeningen, het verweerschrift, etc.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE