Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervallen verklaren graven met onbekende rechthebbenden 2


23 februari 2016

Vraag nummer: 45322

Geachte heer Van der Putten,

Dank voor de vlotte beantwoording van mijn vraag (nummer: 45276). Ter bevestiging zou ik nog graag antwoord willen op het volgende:

Het is dus niet mogelijk om geld te vragen voor het overschrijven op naam van de graven met onbepaalde termijn waarvan de rechthebbende onbekend is.

Vriendelijke groet,

Namens de Gemeente Kollumerland c.a.
J.D. van der Laan

Antwoord:

Geachte heer Van der Laan,

Ja, het is wel mogelijk om geld te vragen voor het overschrijven op naam van de graven met onbepaalde termijn waarvan de rechthebbende onbekend is. De Verordening Begraafrechten 2016 van uw gemeente kent daar namelijk een tarief voor.
In Hoofdstuk 5 is het Overboekingsrecht geregeld: voor een niet ambtshalve overboeking van een graf wordt geheven: € 10,00.

Als iemand de idee zou hebben om een heel ander tarief in rekening te brengen, bijvoorbeeld hetzelfde tarief als dat bijvoorbeeld betaald moet worden voor het uitgeven van een graf voor 40 jaar (in uw gemeente € 3.373,00), dan moet ik constateren dat dat niet mogelijk is. Immers, het gaat bij artikel 16 lid 4 van de beheersverordening om een tenaamstelling of overboeking van het graf. En daar rekent de heffingsverordening € 10,00 voor. Een hoger of lager bedrag kan dus niet.

Dat er bij een overboeking op grond van het bepaalde in artikel 16 lid 2 misschien een paar dagen of een paar weken of hooguit enkele maanden zijn waarbij een graf geen nieuwe rechthebbende heeft, terwijl het in de gevallen van artikel 16 lid 4 misschien wel om een halve eeuw kan gaan, maakt geen enkel verschil. Hoofdstuk van de Verordening Begraafrechten kent geen variatie in termijnen een graf geen rechthebbende heeft gehad.

Als uw gemeente toch andere tarieven zou willen hanteren voor het overboeken, zou de Verordening Begraafrechten aangepast kunnen worden. Dan kan men voor overboekingen als bedoeld in artikel 16 lid 1 en lid 2 bijvoorbeeld € 10,00 hanteren. En voor overboekingen als bedoeld in artikel 16 lid 4 bijvoorbeeld € 100,00, (of € 1.000,00 of € 10.000,00; ik doe maar eens een voorzetje).

Het lijkt mij echter simpeler om artikel 16 lid 4 gewoon te schrappen. Het vervallen verklaren van de grafrechten als bedoeld in artikel 16 lid 3 is ook al met waarborgen omgeven. Het gaat dan om een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit, dat openbaar moet worden gemaakt. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar maken. Gebeurt dat niet, dan valt het doek.
Stel dat ooit later zich toch nog mensen melden die het graf (met de oude inhoud) graag willen hebben, dan kunnen nieuwe grafrechten gevestigd worden, tegen actuele voorwaarden en tegen actuele tarieven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 23 april 2016 wordt in de Westerkerk in Amsterdam de Uitvaartbeurs Amsterdam gehouden. De beurs is gratis toegankelijk voor het publiek!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE