Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verplichte registratie rechthebbende? 2 (en vervallen verwaarloosd graf)


1 oktober 2018

Vraag nummer: 56254

geachte heer van der Putten,

hierbij een vervolgvraag op vraag 56246.
kan er van oude(re) graven die in het verleden verkocht zijn en er destijds geen rechthebbenden geregistreerd zijn en voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven de grafrechten vervallen? Mijns inziens niet. maar nu het volgende;

Indien de begraafplaatshouder de rechthebbende niet kan achterhalen, het graf verzakt is, het onderhoud verwaarloosd is

Wat dan te doen?

Is publicatie in een vitrine en bij het graf van een jaar lang voldoende om een besluit te nemen de rechten van deze graven te laten vervallen, indien zich niemand meldt?
bij voorbaat dank

mvg B . van Veelen

Antwoord:

Geachte heer,

Inderdaad is het zo dat als er van graven geen rechthebbenden bekend zijn, dat op zich geen reden is om het grafrecht te laten vervallen. Een grafrecht is een 'zakelijk recht', dat op de zaak rust en waarvan het geen wettelijk vereiste is dat er een persoon is die het recht uitoefent. Een grafrecht gaat alleen teniet als de zaak er niet meer is, ofwel als (de inhoud van) het graf geruimd is.
Iets anders is dat een begraafplaatshouder wel als regel in zijn beheersverordening of beheersreglement kan opnemen dat er altijd een rechthebbende moet zijn. Dat kan. Maar doen met de begraafplaatshouder zelf ook moeite doen om rechthebbenden te administreren.

Er zal voor oude graven ALTIJD een rechthebbende geregistreerd zijn geweest. Al was het maar in de financiële administratie. Want een oud graf zal niet alleen gekocht, maar ook betaald zijn.

Linksom of rechtsom moet een graf bij uitgifte altijd aan een persoon gekoppeld geweest zijn. Als het graf gebruikt moest worden of een grafmonument geplaatst moest worden, zal er ook altijd iemand bekend geweest zijn die daar zeggenschap over had.
Het kan zijn dat in een ver verleden over graven mondelinge overeenkomsten aangegaan werden. Maar de gemeente en ook een kerkgenootschap zullen altijd een financiële administratie gevoerd hebben en dan moet de herkomst van geld geregistreerd zijn. Een betaling is niet zomaar op staat gevonden. Er werden vroeger altijd kwitanties verstrekt en er werd ook geadministreerd van wie een betaling is ontvangen.

Een publicatie in een vitrine en een jaar wachten is niet zonder meer voldoende om de rechten van graven te laten vervallen.
Er moet eerst worden vastgesteld dat een (onbekende) rechthebbende in verzuim is. Dan moet er eerst een regel zijn, waar de situatie mee in strijd is. Daar begint alles mee. Zo'n regel kan in het beheersreglement staan. Er staat ook zo'n regel in de wet, de 'kennelijke verwaarlozing' in artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging. Daar zult u ok wel naar hebben willen verwijzen met uw voorstel van een publicatie in een vitrine en bij het graf. Maar dat is minimalistisch.

Een begraafplaats moet eerst serieuze moeite doen om het bestand van rechthebbenden op orde en dus actueel te hebben en te houden. Door er in de kerk over te praten, door er op de site van de kerk duidelijk aandacht voor te vragen (geen tekstje van anderhalve regel op bladzijde 64, maar een interessant aangekleed verhaal op een prominente plaats in de site en in het kerkblad. En vergeet ook de lokale en regionale pers niet.

Men kan alleen een beroep doen op de 'kennelijke verwaarlozing' als bedoeld in artikel 28 Wlb als het ook om een heel duidelijke situatie gaat. Niet dat een graf een beetje scheef ligt, maar dat er sprake is van een ernstige verzakking, vastgesteld door meerdere mensen. Ik zou adviseren om foto's te maken van de situatie om, als er later ooit vragen zouden komen, aan te kunnen tonen dat het om een ernstige situatie ging.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE