Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlopen grafrecht (en tegengestelde wensen echtgenoot en vader/broer)


7 juni 2017

Vraag nummer: 50949

De grafrechten zijn verlopen van een particulier graf (30 jaar). Haar echtgenoot (rechthebbende) is in januari benaderd of hij de grafrechten wil verlengen. Hij heeft aangegeven dit niet te willen. Hij wil dat wijlen zijn vrouw te zijner tijd bij een grafruiming wordt overgebracht naar een verzamelgraf (met naamplaatje). Inmiddels hadden de vader en broer van de overleden vrouw zelf aan de gemeente gevraagd wat er ging gebeuren met de grafrechten van het graf van hun dochter/zus. De gemeente heeft vader/broer gevraagd (nadat echtgenoot overigens zijn keus al bekend had gemaakt) of zij interesse hebben in een verlenging van de grafrechten. Zij hebben/willen geen enkel contact met de echtgenoot (en deze laatste wil dat ook niet). Vader/broer hebben laten weten dat zij hun dochter/zus graag zouden willen laten overbrengen naar een familiegraf, elders in het land. Inmiddels was echter de echtgenoot al per mail geïnformeerd dat de gemeente instemde met het t.z.t. overbrengen van de stoffelijke resten naar het verzamelgraf. Hij weet inmiddels dat er ook een kans is dat wijlen zijn vrouw wordt overgebracht naar een familiegraf. Hij is het hier niet mee eens en beroept zich op de mail waarin de afspraken met hem zijn bevestigd. Echter, de gemeente heeft ook verwachtingen gewekt bij de andere partij dat er een mogelijkheid is om dochter/zus over te laten brengen naar het familiegraf.
Wat moeten wij doen in dit geval? Wie moet er gelijk krijgen? In principe gaat verlengen van grafrechten/overbrengen naar een familiegraf toch boven het ruimen naar een verzamelgraf?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik heb er eerst even de begraaf(plaats)verordeningen van uw gemeente bij gepakt. De beheersverordening zegt niets over een verzamelgraf. Maar in de tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten staat: "Voor het na het verlopen van de wettelijke grafrusttermijn en ten tijde van de jaarlijkse reguliere ruimingen opgraven van een stoffelijk overschot, in houten kist verzamelen en herbegraven in het verzamelgraf wordt geheven: € 305,00.

De beheersverordening geeft een rechthebbende niet het recht om een graf te laten ruimen (en de stoffelijke resten over te brengen naar een verzamelgraf). De verordening lijkbezorgingsrechten geeft alleen aan dat zodra het graf periodiek geruimd wordt, de overbrenging (tegen bepaalde kosten) mogelijk is. Maar als andere familieleden het graf zouden willen overnemen, zou geen ruiming plaatsvinden. En geen overbrenging naar het verzamelgraf.

Ik vind het eerlijk gezegd geen slimme regeling. Het is tamelijk onzakelijk om stoffelijke overschotten over te brengen naar een verzamelgraf, want het is helemaal niet nodig om de inhoud van die graven te ruimen als er niet in begraven gaat worden. Het is een boel extra werk. Het is handiger en het is ethisch om de stoffelijke resten in het graf te laten rusten. Ik betwijfel of 300,- de kosten van de gemeente dekken. De regeling geeft bovendien gedoe en onduidelijke situaties als deze.
De regeling is ongetwijfeld goed bedoeld, maar had er naar mijn mening beter niet kunnen zijn. Met zo'n onduidelijke regeling creëerde de gemeente hier zelf een probleem.

Hoe pakt een en ander in het onderhavige geval uit? De echtgenoot meent dat hij een recht heeft om de graf te laten ruimen en de stoffelijke resten over te brengen naar het verzamelgraf. Maar dat recht heeft hij niet; dan had het in de beheersverordening als een recht van de rechthebbende moeten staan. Maar dat is niet het geval. Alleen ALS het graf geruimd wordt, is de overbrenging naar een verzamelgraf mogelijk. Maar als er niet geruimd wordt, niet.
Als andere familieleden het graf willen voortzetten, of als zij de stoffelijke resten in een ander graf willen herbegraven, wat ook een vorm van voortzetting is, vindt er geen ruiming plaats en is het overbrengen van resten naar een verzamelgraf niet aan de orde.

Mijn inziens moet het uitgangspunt voor de houder van de begraafplaats en de overheid zijn, dat het graf zo lang mogelijk in stand wordt gehouden om de nagedachtenis van de overledene zo lang te eren als dat nabestaanden er behoefte aan hebben een graf te bezoeken.
In dit geval zou dat betekenen dat als de echtgenoot het graf niet meer verlengt, andere nabestaanden de gelegenheid moeten krijgen om de grafrechten te verlengen. Of, om de overledene in een ander graf her te begraven. Uiteraard kan dat pas als de grafrechten verlopen zijn en de echtgenoot geen rechthebbende meer is. De vader en de broer kunnen in dit geval een vergunning voor de herbegraving vragen en de echtgenoot moet daar een afschrift van krijgen en de kans krijgen om bezwaar aan te tekenen. In die bezwarenprocedure kan dan een zuivere afweging van de argumenten en belangen van alle betrokkenen plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE