Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verlenging in comb.

10 januari 2010

Vraag nummer: 7213 (oude nummer: 14750)

Hr. van der Putten
Vraag 1) adv van een voorbeeld. In 1995 overlijd echtgenoot. Er wordt een grafakte uitgeschreven tot 2015.(20 jarige akte) In 2010 overlijd echtgenote Omdat een graf niet binnen 10 jaar geroerd mag worden dient er na 2015 een nieuwe akte tot 2020 (5jaar verlengen) uitgeschreven te worden. Zoals u in voorgaande correspondentie u al noemde mag ook in 2010 gelijk een 10 jarige verlenging tot 2020 uitgeschreven worden.(wordt oogluikend toegestaan) Dit zover duidelijk. Indien we nu in 2010 een verlenging tot 2030 uitschrijft, is dit wettelijk verboden(we tornen niet aan de 10jaar grafrust)?
Vraag 2) Indien we deze 20 jarige verlenging in overleg met en goedkeuring van rechthebbende uitvoeren is dit dan wettelijk verantwoord?
Vraag 3) Wat is de achtergrond van deze wet dat we zoals in bovenstaand voorbeeld niet 20 jaar mogen verlengen (waarom). We zijn tenslotte toch de eigenaar/begraafplaatshouder van de begraafplaats.
Vraag 1 en 2 lijken veel op elkaar maar u antwoord kan veel bijdragen voor mijn beeldvorming in deze.
Vraag 3) Op internet de wijzigingen van de wet op lijkbezorging gelezen. Deze wijzigingen worden die geïntrigeerd in een nieuwe wet met ingang 2010 of moeten we de “oude” wet samen met de wijziging lezen c/q bestuderen.
Vraag 4) Wilt u evt. ons reglement controleren en zo ja zijn er kosten (hoeveel) aan verbonden?
M.v.g.
J.Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

1. In 2010 mag een verlenging van 5 jaar van 2015 tot 2010 worden verleend. Dat is niet helemaal conform de letter van de wet, maar wel een praktijk die vaker voorkomt.
Er hoeft trouwens geen nieuwe akte uitgegeven te worden, in die zin dat hij helemaal nieuw is. Als men aktes opmaakt bij de uitgifte van een graf, kan men aan het einde van het document kleine tekstjes drukken waar men verlengingen op aantekent. Men behoudt dan de oorspronkelijke akte en tekent alleen aan dat er weer voor een bepaalde periode of tot een bepaalde datum verlengd is. Dat vind ik persoonlijk de beste manier van verlengen.
Men mag met ingang van dit jaar ook met termijnen van 20 jaar verlengen. De wet is op dit punt iets verruimd.

2) Sinds 1 januari 2010 wel.
Overigens is het natuurlijk altijd zo dat een rechthebbende met een verlenging moet instemmen. Men mag een rechthebbende die 10 jaar verlengen voldoende vindt, geen 15 of 20 jaar opdringen.
In het verleden was de termijn van maximale verlenging beperkter omdat de wetgever niet wenste dat men lange termijnen vooruit kon regelen voor graven waar geen nabestaande meer van zou leven die er behoefte aan had. De wetgever zag liever niet de situatie dat iemand in het jaar 2000 een graf zou kunnen verlengen tot bijvoorbeeld 2050, terwijl betrokkene in 2004 zou kunnen overlijden en verder niemand meer naar het graf zou omkijken en het zou verzorgen.
Begraafplaatsen hadden in het verleden vaak problemen met verwaarloosde graven, waar men niets aan mocht doen. De wetgever heeft dat probleem van twee kanten aangepakt. Aan de ene kant mocht men slechts voor beperkte termijnen verlengen, zodat het risico dat een graf een bepaalde periode niet verzorgd werd, beperkt was. Als iemand dan overleed, vond er geen volgende verlenging plaats. Aan de andere kant is de regeling voor het vervallen verklaren van de rechten op verwaarloosde graven in de wet opgenomen (artikel 28, lid 4 en volgende).

3) De wijzigingen die u bedoelt http://www.uitvaart.nl/page_1738.html zijn inmiddels natuurlijk in de tekst van de wet verwerkt.
De integrale actuele tekst van de wet is te vinden via Biblotheek en Wet- en regelgeving.
http://www.uitvaart.nl/page_303.html of
http://www.groeneuitvaart.nl/page_1778.html

4) Ja, dat is mijn normale werk. Maar wat de kosten kunnen zijn kan ik zo niet zeggen, daarvoor moet ik eerst het reglement zien. Misschien ben ik in twee uurtjes klaar, misschien kost het tien uur. Misschien moet ik ook adviseren om een heel ander reglement te hanteren. Het verbouwen of repareren van iets is soms veel tijdrovender en duurder dan nieuwbouw. Misschien moet ik ook even kijken naar de grafakte en andere documenten.
Als u uw reglement opstuurt kan ik het bekijken en een indicatie van de kosten geven. Mijn adres staat in de Adressengids van de site onder Juridisch advies.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder