Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging grafrechten Opsterland


21 maart 2017

Vraag nummer: 50157

Er word gezegd dat je in gemeente Opsterland, maar 10 jaar kunt verlenging en geen 20 of 30 jaar is dit waar.
Groet JanTiekstra

Antwoord:

Geachte heer,

Dat klopt. In artikel 13 'Termijnen eigen graven' van de beheersverordening voor de begraafplaatsen staat:
1. Het college verleent, voorzover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats zulks toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van twintig of dertig jaar het recht op een eigen graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het eigen graf is uitgegeven.
2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van 10 jaren, mits de aanvraag vóór het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

Een nieuw graf kan dus voor 20 of 30 jaar worden uitgegeven, maar verlenging is alleen voor 10 jaar mogelijk.

Verlenging voor langer dan 20 jaar is overigens wettelijk ook niet toegestaan. Er zit een hele geschiedenis achter waarom dit wettelijk zo geregeld is, maar daar zal ik u niet mee lastig vallen. Voor nieuwe graven is een langere termijn door de wet wel toegestaan. De gemeente heeft zich dus voor verlengingen aan de wet te houden.

Indien men voor Opsterland een langere termijn wil verlengen dan 10 jaar, kan men dat regelen via de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Als men daar geld stort, verlengt de stichting de rechten over 20 jaar, 30 jaar etc., net zoals als men wil. De kosten zijn niet hoger en voor lange termijnen zelfs lager dan bij de gemeente. Zie voor het behoud van een graf voor lange termijnen of 'eeuwig':


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >