Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verlengen grafrechten begraafplaats De Sandvoirt Hasselt

14 juni 2024

Vraag nummer: 68467

De gemeente Zwartewaterland biedt mij aan om de grafrechten te verlengen voor 10 jaar of na teruggave van het graf aan de gemeente, dit dan voor 40 jaar of voor onbepaalde tijd aan mij uit te geven. Mijn vraag is, wat is voor de gemeente het nut en de noodzaak dat ik het graf teruggeef aan de gemeente, zodat zij het dan weer voor 40 jaar of onbepaalde tijd aan mij teruggeeft. Wat doet de gemeente in de tussen liggende tijd met het graf. Ik kreeg als antwoord dat er op deze begraafplaats voorlopig niet geruimd wordt en graf schudden niet is toegestaan, met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik moest er heel even over denken, maar toen werd de truc mij duidelijk. Dit is een manier om een graf langer vooruit te regelen, tenminste als een rechthebbende of een familie dat graag wil. Het heeft geen voordeel voor de gemeente, maar het biedt burgers meer mogelijkheden.

Het zit zo.

De wet - artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging om precies te zijn - regelt dat men grafrechten voor maximaal 20 jaar mag verlengen. Daarna mag het weer opnieuw 20 jaar zijn en vervolgens weer, maar dan moet er natuurlijk iemand in leven zijn die dit kan en wil doen.
Dit is wettelijk zo geregeld, om te voorkomen dat er graven zijn waarvan de rechthebbende lang geleden overleden is. En die door niemand worden onderhouden, als er schade of slijtage ontstaat.

Wat de gemeente Zwartewaterland nu voorstelt is, om wanneer iemand een bestaande graf langer vooruit wil regelen dan 10 of 20 jaar, het grafrecht te laten vervallen en om het graf dan als nieuw graf uit te geven. Bij een nieuw graf is men niet gebonden aan de wettelijke beperking van verlengingen. Men kan een een graf voor 40 jaar of voor onbepaalde tijd ('eeuwig' in de volksmond) uit te geven. Dat is geen verplichting, maar een ruimere keuzemogelijkheid voor rechthebbenden en families.

Ik begrijp uw vraag "Wat doet de gemeente in de tussen liggende tijd met het graf' niet. De gemeente doet niets. Er is geen tussenliggende tijd.
Ik ken de situatie van 'uw graf'niet. Maar stel dat de grafrechten aflopen op 1 januari 2026. Dan spreekt u met de gemeente af - als u een lange termijn wilt verlengen - dat de bestaande grafrechten verlopen op 1 januari 2026 en dat u meteen per 1 januari 2026 een grafrecht voor 40 jaar of voor onbepaalde tijd wilt. Of dat u dat niet wilt, maar per 1 januari 2026 de rechten met 10 jaar verlengt. Of dat u helemaal niets verlengt; dat kan natuurlijk ook.
Maar er is geen 'tussenliggende tijd'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder