Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlengen grafrecht Zeist (in strijd met de wet) 2


6 augustus 2018

Vraag nummer: 55778

Geachte heer van der Putten,

Ik refereer aan mijn vraag nummer 53302 van begin dit jaar.

Zojuist heeft het laatste overleg met de gemeente Zeist plaatsgevonden over de beheersverordening.
De ambtenaar houdt vast aan zijn formulering over verlenging "mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend."
Terwijl de juiste formulering moet zijn"gedaan binnen twee jaar voor het verstrijken van de termijn."
Afgezien van het feit dat een verordening in de lijn van de wet dient te zijn geef je een rechthebbende de mogelijk om bij regelmaat te verlenging.
Zijn er rechtsmiddelen ter beschikking om te komen tot een goed functionerende verordening?
Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groeten,

Gert van Doleweerd

Antwoord:

Geachte heer,

De verordening moet worden vastgesteld door de gemeenteraad van Zeist. Voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad worden verordeningen gewoonlijk ook in een raadscommissie behandeld.
Wie het niet eens is met verordeningen, kan zich wenden tot de gemeenteraad. Het is raadzaam om dat tijdig voor de behandeling in de raadscommissies te doen, want in de commissies heeft en neemt men tijd voor inhoudelijke vragen.
Ik adviseer u dan om alle raadsfracties en de raad als formeel orgaan tijdig aan te schrijven en in kennis te stellen van uw bezwaren.

Als de raad de verordening heeft aangepast, kan alleen een belanghebbende de besluitvorming op basis van de verordening aanvechten, als er een concreet besluit is waar men het niet mee eens is. Men klaagt het besluit aan (door bezwaar aan te tekenen); de gemeente beroept zich op de verordening; men stelt dat de verordening correct is (mede aan de hand van het advies van VBK (op zich een goed kantoor, maar het blijkt dat ook een gerenommeerd advocatenkantoor fouten kan maken). De gemeente zal het besluit waarschijnlijk handhaven. Dan kan een belanghebbende in beroep bij de rechtbank en pas daar kan worden getoetst of de verordening wel in overeenstemming met de wet is.

Men kan de kwestie of een gemeente bijvoorbeeld 3 of 8 of 23 jaar voor het einde van het grafrecht de rechten mag verlengen, ook als vraag voorleggen aan bijvoorbeeld de minister van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), als partijden die bekend zijn met de Wet op de lijkbezorging en de uitleg en toepassing van deze wet.

Ik zou u adviseren ook het ministerie, de VNG en de LOB te benaderen.
Dan hebt u meerdere deskundige meningen.

Overigens is op zich de voorgestelde tekst van de verordening niet onjuist. Mits hij maar zo wordt toegepast dat men de wet respecteert, dus dat men alleen aanvragen binnen de laatste twee jaar voor het verstrijken van de termijn honoreert.
Maar het is altijd onverstandig om de tekst van een verordening zo te formuleren dat er ruimte is voor misverstanden.
Van de gemeenteraad zou gevraagd kunnen worden uitdrukkelijk uit te spreken dat hij zich aan de wet wil houden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE