Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verdiepen (al dan niet leeg opleveren van een graf)


21 april 2017

Vraag nummer: 50511

Verdiepen

Geachte heer mr Van der Putten,

Moet bij de uitgifte van een nieuw grafrecht het oude graf leeg opgeleverd worden en de overblijfselen van de vorige begravene in een knekelput gestopt worden? Of mag de beheerder de beenderen verdiepen? (het oude graf is vervallen verklaard)

Ik zou denken dat bij uitgifte van een nieuw grafrecht een leeg graf verhuurd dient te worden gelijk een huurhuis.

Gaarne uw reactie,
met vriendelijke groet,
W. Lak

Antwoord:

Geachte heer,

Bij de nieuwe uitgifte van een eerder gebruikt graf hoeft een graf niet leeg te worden opgeleverd in de zin dat de stoffelijke resten naar een knekelput zijn overgebracht. De resten kunnen ook dieper in hetzelfde graf zijn gelegd.

Enerzijds is het vreemd als er resten dieper in een graf zijn gelegd, omdat wie uitsluitende grafrechten op een particulier graf verwerft, in principe een recht krijgt dat vanaf het maaiveld oneindig diep de grond in gaat en oneindig hoog de lucht in gaat. Dat is natuurlijk een theorie, want je hebt niets aan een grafrecht op 1 kilometer diepte of 1 kilometer hoogte, ook al heb je het formeel wel. De stoffelijke resten van vroegere 'bewoners' van een graf liggen dan heel wat dichterbij (op 2 of 3 meter diepte, vaak), maar zij vallen in een ruimte voor beheer voor de houder van de begraafplaats, waar de rechthebbende van een graf niet echt meer zeggenschap over heeft. Waarom dit zo is, is een kwestie van eeuwenoud gebruik en ongeschreven recht.

Bij uitgifte van een nieuw graf wordt het graf leeg opgeleverd in die zin dat er ruimte is om 1, 2 of 3 kisten boven elkaar te plaatsen, al naar gelang de regels van de begraafplaats (die afhankelijk zijn van grondsoort en grondwaterstand). Wat er zich onder die ruimte voor de kisten afspeelt, behoort niet meer tot de rechten waar een rechthebbende gebruik van kan maken. U trekt de vergelijking van een huurhuis. Dan zou je kunnen stellen dat zich onder dat huurhuis nog een kelder bevindt waar de huurbaas oude spullen mag opslaan, maar die niet tot de gebruiksruimte van het gehuurde behoort.

Ik laat hier buiten beschouwing dat het ook zo kan zijn dat men opzettelijk een graf huurt waar nog stoffelijke resten in rusten. Bijvoorbeeld omdat men van een ander familielid de rechten op het graf met een ouder of grootouder overneemt. Dan is het juist de bedoeling om de oude situatie in stand te houden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE