Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vastleggen afspraken met familieleden inzake familiegraf

4 april 2005

Vraag nummer: 3805 (oude nummer: 5818)

Geachte heer van der Putten, Onlangs is mijn vader bijgezet in het graf van zijn ouders. De rechthebbende (broer van overledene) van het graf heeft hiervoor toestemming verleend, waarvoor onze familie bijzonder dankbaar is. De bedoeling is, en laten we hopen dat dit nog ver van ons verwijderd is, dat in latere instantie ook mijn moeder en de rechthebbende en diens echtgenote worden bijgezet in het graf. Het lijkt goed om onderling wat zaken vast te leggen zoals onderhoud van het graf, wat te doen bij schade, wie wordt er begraven en wellicht nog meer. Kunt U advies geven in hetgeen we samen aan het papier moeten toevertrouwen om te zorgen dat afspraken goed worden vastgelegd ook voor degene die naderhand rechthebbende wordt van het graf? Alvast bedankt voor uw moeite. Met vriendelijke groet, J.K.

Antwoord:

Geachte heer,

Zulk advies moet deels op maat worden gemaakt vanwege de specifieke wensen die uw familie mogelijk heeft, de omstandigheden van de begraafplaats, de ouderdom van het grafmonument en hoelang het graf in stand moet worden gehouden.
Het is moeilijk om daar in het algemeen iets over te zeggen, behalve dat ik het inderdaad bijzonder verstandig vind om afspraken te maken en die op papier te zetten. Ook wanneer de onderlinge verhoudingen goed zijn, is dat belangrijk. Want latere generaties kennen mondelinge afspraken e.d. niet.

Ik zou adviseren om niet alleen afspraken te maken, maar ook om nu al een potje te maken om de financiƫle toekomst van het graf zeker te stellen. Want problemen rond oude graven ontstaan vaak juist omdat bijvoorbeeld een tak door ongelukken is uitgestorven en de andere tak niet meer voor het graf wil betalen, of mensen geen enkele betrokkenheid meer voelen en niet willen bijdragen. Geld en geldgebrek is vaak een bron van ruzie, ook al er zijn 10 afspraken op papier. Een apart potje regelen, liefst ook nog fiscaal aftrekbaar omdat men bepaalde kosten als onderdeel van de eigen voorziening voor het overlijden kan aanmerken, lijkt me zeker zo verstandig. Wellicht kan hierbij de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl) behulpzaam zijn. Deze stichting is gespecialiseerd in het in stand houden van graven voor langere termijnen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder