Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uw artikel 'Schrappen in de wet'


28 oktober 2016

Vraag nummer: 47962

Goedemorgen,

als altijd is het boeiend om de artikelen in het Brancheblad Uitvaartzorg te lezen en te leren hoe veranderende tijden ook wijzigingen in de wet vragen.
Aan het slot van uw artikel ‘Schrappen in de wet’ lees ik
‘…De hantering van een termijn van dertig jaar grafrust in het oude artikel 28, lid 6 (zoals dat tot 2010 gold), was eigenlijk een vergissing. In eerdere ontwerpen van de wet zijn telkens bepaalde termijnen veranderd en men vergat deze mee te veranderen. Artikel 84a kan gemist worden. Er is immers een termijn van grafrust van tien jaar en die is altijd voldoende…’

Vooral dat laatste roept bij mij vragen op. Onze samenleving is in de afgelopen decennia veranderd. Er is een toename van mensen met een Islamitische cultuur en religie en met name deze groep heeft behoefte aan een grafrust die langer duurt dan de hier gangbare tien jaar. Heeft u bij uw overweging aan deze groep gedacht? Wellicht zullen de gebruiken bij kinderen van toegereisden in de loop van de tijd opnieuw veranderen. Om nu al de wet aan te passen vind ik iets te voorbarig. Bij Joodse begraafplaatsen is immers ook sprake van ‘eeuwige grafrust’?

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik denk dat sprake is van een misverstand.
De Wet op de lijkbezorging biedt in artikel 28, lid 1, de gelegenheid om graven voor onbepaalde tijd ('eeuwig') uit te geven. Dat is niet alleen voor Joden, Islamieten en bepaalde christelijke groepen, maar gewoon voor iedereen die dat graag heeft.
Maar daar gaat mijn column niet over.

Artikel 84a is voor een heel specifieke situatie. Als een graf zeer ernstig verwaarloosd is (bijvoorbeeld als de grafsteen gebroken is en onleesbaar is), kan het grafrecht volgens artikel 28 lid 6 en lid 7 vervallen. Artikel 84e voegt daar nog een overgangsregeling aan toe
van 30 jaar na de laatste begraving. Dat is in mijn optiek onnodig.
Maar iedereen die een graf voor onbepaalde tijd kiest en het goed laat onderhouden, loopt geen risico dat het tussentijds kan vervallen (tenzij men wellicht aan andere regels niet voldoet).

Overigens is bij (voormalige) Joodse begraafplaatsen niet altijd (meer) sprake van ‘eeuwige grafrust’? Oude situaties zijn helaas niet altijd gerespecteerd. Ik ken ook een begraafplaats met een Joods gedeelte, waar geen eeuwige grafrechten worden uitgegeven.
Er zijn ook gemeentelijke begraafplaatsen met Islamitische gedeelten, waar men ook geen graven voor onbepaalde tijd uitgeeft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >