Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Uitgifte termijn grafrechten (Borsele)

22 mei 2024

Vraag nummer: 68312

Het graf van mijn moeder is in augustus 1983 aangekocht voor een periode van 20 jaar. Na deze periode heb ik 15 jaar de grafrecht verlengd. Door nalatigheid van de gemeente wordt er in 2008, 2 jaar van de grafrechten niet in rekening gebracht. In het regelement van de gemeente staat dat na 40 betaalbare jaren geen grafrechten meer worden geïnd. Nu krijg ik een factuur voor de verlenging van 5 jaar, terwijl dit volgens mij 3 jaar moet zijn. Ik heb hierover al diverse malen contact gehad met de gemeente, maar zij hanteren alleen termijnen van 5, 10 en 20 jaar. Ik betaal dus 2 jaar teveel. Waarschijnlijk al ik die de enige zijn in deze gemeente. Wat kan ik hier aan doen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb u gemaild en gevraagd om welke gemeente het gaat, zodat ik de geldende beheersverordening voor de begraafplaatsen van de gemeente kan nakijken over de door u bedoelde regeling van 40 jaar.
U hebt mij laten weten dat het om de gemeente Borsele gaat.

In artikel 23 van de 'Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Borsele 2012' staat het volgende.
"1 De grafbedekking kan na het verstrijken van de uitgiftetermijn van het graf, de urnenruimte of verstrooiingsplaats door het college worden verwijderd. Bij wijze van uitzondering blijft de grafbedekking gehandhaafd op graven uitgegeven voor 1970 en graven waarvoor minimaal 40 jaar grafrechten zijn betaald, tenzij sprake is van ruimtegebrek en om deze reden tot ruiming op een begraafplaats wordt overgegaan."

De regeling is dus iets anders dan hoe u het opschrijft. Wanneer van een graf de rechten verlopen zijn, kan de gemeente normaliter de grafbedekking verwijderen. Maar de gemeente maakt een uitzondering voor graven die 1) voor 1970 zijn uitgeven en 2) waar minimaal 40 jaar grafrechten betaald zijn.
Het graf van uw moeder is aangekocht in 1983, dus voldoet niet aan de voorwaarde dat een graf voor 1970 moet zijn aangekocht.

Voor graven die in of na 1970 zijn aangekocht, moet dus gewoon verlenging van de rechten betaald worden, als men wil dat de graven blijven voortbestaan.
U wilt alleen een verlenging van 3 jaar betalen, maar het is wettelijk bepaald (in artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging) dat de minimale termijn om een grafrecht te verlengen 5 jaar is. De gemeente mag en kan dus geen verlenging van 3 jaar aanbieden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder