Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitbreiden graf van 2 naar 3 plaatsen?


14 juni 2007

Vraag nummer: 4789  (oude nummer: 9297)

Waarom is het verplicht om vooraf te bepalen of er twee dan wel drie overledenen in een graf mogen worden begraven?
Mag ik niet een graf uitgeven voor twee, maar in bepaalde gevallen (in de grafakte vastgelegd) dat tijdens de huurperiode veranderen in drie, afhankelijk van de toestemming van het bestuur?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Men is nooit verplicht om vooraf te bepalen of er 2 dan wel 3 overledenen in een graf worden begraven. Maar als men het niet doet, snijdt men zich zelf in de vingers, omdat er dan wellicht geen ruimte is voor meerdere begravingen in een graf. Men mag een overledene niet (tijdelijk) opgraven om dieper in het graf een kist bij te begraven. Dus de plaats van de diepst begraven persoon is feitelijk bepalend voor het aantal kisten dat in een graf kan. Als iemand boven in het graf wordt begraven, dan kunnen de onderste plekken in een graf later niet meer benut worden. Tenzij de begraafplaats het schudden van een graf toestaat, maar dat zou een extra handeling zijn met extra kosten, die wettelijk niet mag worden uitgevoerd binnen een termijn van 10 jaar na de laatste begraving in een graf.

Het is verstandig om een 2 of 3-persoons graf zo te gebruiken dat bij de eerste begraving is het graf direct zo diep mogelijk begraven wordt.
De ervaring van begraafplaatsen is echter dat zulke graven niet altijd vol worden gemaakt en daarom vragen 'gemakszuchtige' beheerders wel eens hoe diep ze moeten begraven omdat zij het zonde van de extra moeite vinden om een kist diep te begraven als al vast staat dat niemand anders van het graf gebruik zal maken.

Het uitbreiden van een graf van 2 naar 3 plaatsen is niet mogelijk als die 1 of beide van die 2 plaatsen al gevuld zijn. Wel op het moment dat het graf geschud wordt. Maar bij veel begraafplaatsen is een diepte van 3 niet mogelijk vanwege de grondwaterstand. Het is dan ook wettelijk verboden om een graf zo diep te maken dat men te dicht bij het grondwater komt.

Ik ken wel enkele begraafplaatsen die een uitbreiding van plaatsen in een graf toestaan. Maar dat is dan geen uitbreiding in de diepte maar in de breedte. Dat kan alleen bij graven in het luxere segment, die niet pal tegen buurgraven aan liggen. Voorbeelden die ik ken zijn de begraafplaats Heilige Landstichting en de Natuurbegraafplaats Bergerbos.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE