Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Twee zussen, in één graf begraven


28 januari 2020

Vraag nummer: 59887

Twee, ongetrouwde zussen willen samen een graf kopen op een natuurbegraafplaats. Hoe moeten zij dit formeel regelen, ook met het oog op de toekomst.. Er zijn natuurlijk allerlei scenario's mogelijk (een zus overlijdt, andere zus krijgt relatie enz.)
De zussen willen het goed vastleggen. Moet dat via de notaris?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Iedere begraafplaats accepteert slechts 1 persoon als rechthebbende van het graf. Ik ken geen begraafplaats die daar een uitzondering op maakt en ik kan niet anders dan begraafplaatsen daarin gelijk geven, want meerdere rechthebbenden samen vormen een bron van ellende. Als er ooit ruzie ontstaat, kan niemand begraven worden.

De zusters kunnen een 'onderhandse akte' opmaken, wat een chique juridische term is voor een afspraak die ze samen op papier zetten, dateren en ondertekenen. Liefst in tweevoud, zodat ieder een exemplaar heeft. Het ligt voor de hand om vast te leggen dat zij samen de kosten van het graf dragen, dat beiden er begraven zullen worden en dat 1 van hen rechthebbende wordt en het grafrecht met de begraafplaats vestigt, maar dat de rechthebbende instemt met de begraving van de anders zus. En dat na het overlijden van de rechthebbende de andere zus rechthebbende mag worden. Liefst verzinnen ze dan ook nog een regeling voor wie rechthebbende van het graf wordt, als beiden overleden zijn. Zonder rechthebbende is het graf feitelijk vogelvrij.

Het heeft geen enkele zin om een dergelijk akte of afspraak door een notaris vast te laten leggen. Notarissen hebben hier geen voorbeelden van. De zussen zullen toch samen moeten bedenken wat hun afspraken zijn. En als ze de afspraak ooit willen wijzigen, bijvoorbeeld omdat een zus een relatie krijgt of hun onderlinge relatie bekoelt, wordt het lastig om die afspraak bij de notaris weer te wijzigen. Bij de ene of de andere notaris kunnen de kosten anders liggen, maar ik denk dat zij qua kosten toch snel aan 1.000,- euro moeten denken.

Er zijn natuurbegraafplaatsen die hun afspraken met hun klanten door een notaris laten vastleggen, maar wettelijk en juridisch gezien is dat volstrekt overbodig. Dat zijn onnodige kosten. Alle andere ongeveer 4.000 begraafplaatsen in Nederland geven geen graven via een notaris uit, al vele eeuwen niet. De wet en ook de rechtspraak gaan er van uit dat overeenkomsten met de begraafplaats volstrekt rechtsgeldig zijn.

Een optie voor deze zussen kan zijn om de grafrechten onder te brengen bij de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Dan is Grafzorg de rechthebbende van het graf. De beide zussen kunnen een overeenkomst met Grafzorg aangaan, die hen recht geeft om te zijner tijd in het graf begraven te worden en die hen verplicht om de aanwezigheid van de andere zuster in het graf te dulden. Het voordeel is dat beide zusters een volstrekt gelijkwaardige positie hebben; dat geen van de zussen een voordeel of nadeel heeft. Een extra voordeel is dat Grafzorg Nederland rechthebbende kan blijven als beide zussen overleden zijn. Dan is dat probleem ook opgelost.
De kosten zijn veel lager dan van een notaris.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE