Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Twee keer grafrechten betalen bij verlengen?


29 augustus 2019

Vraag nummer: 58479

Beste,

Onze moeder is onlangs bijgelegd in het graf van onze vader.
We begrijpen dat er grafrechten betaald moet worden;
1 voor verlenging voor onze vader.
2 voor onze moeder.
Maar houdt dit dan in dat er dan twee verschillende jaartermijnen lopen in 1 graf?
Dat er dan steeds apart grafrechten betaald moet worden voor 1 graf?

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord op de vraag hangt af van de feitelijke situatie.

Soms komt het voor dat een graf voor een echtpaar bestaat uit twee plaatsen naast elkaar. Vaker komt het voor dat een graf voor een echtpaar bestaat uit twee plaatsen boven elkaar.

Als het gaat om een (dubbel)graf dat bestaat uit plaatsen naast elkaar, is het mogelijk om iedere plaats apart te verhuren en ook verschillende termijnen te hanteren. Dat is niet handig, ook omdat er waarschijnlijk een grafmonument in het midden staat, waar voor de ene helft iets anders geregeld is dan voor de andere. Maar het kan wel.

Als het gaat om een (dubbel)graf dat bestaat uit plaatsen boven of onder elkaar, dan is het juridisch onmogelijk om iedere plaats apart te verhuren en ook verschillende termijnen te hanteren. Maar met name sommige kerkelijke begraafplaatsen begaan helaas deze fout.

Als dit laatste zich voordoet, 2 kisten boven elkaar, dan kunt u bezwaar maken tegen de rekening. Als het om een gemeente gaat, is de rekening formeel een belastingaanslag waar men binnen 6 weken bezwaar gemaakt moet hebben, anders verloopt die mogelijkheid.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

Wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.
Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE