Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Tot hoe lang terug mag de begraafplaats mij een rekening grafrechten sturen?


13 november 2014

Vraag nummer: 40597

Wanneer de grafrechten verlopen zijn b.v in 2012 en de beheerder van de begraafplaats heeft je niet in kennis gesteld voor het verstrijken maar doet dit pas eind 2014 terwijl in 2013 de tarieven enorm gestegen zijn. Mag de beheerder dan bij verlenging de hogere prijs berekenen of dient de prijs van 2012 gehandhaaft te worden.
De Gemeente zegt dat de rechthebbende zelf ook verantwoordelijk is om zich te melden volgens de wet. Is dit juist ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De houder van de begraafplaats heeft de wettelijke verplichting om rechthebbenden van graven minstens 1 jaar tevoren (maar niet eerder dan 2 jaar tevoren) te wijzen op het aflopen van het grafrecht en hen te wijzen op de mogelijkheid van verlenging. Natuurlijk kan een rechthebbende ook zelf bedenken dat het grafrecht afloopt, maar er is geen wettelijke verplichting voor een rechthebbende om zich dan tijdig te melden. Wat de gemeente stelt is dus onjuist.

Ik begrijp uit uw verhaal dat het gaat om een gemeentelijke begraafplaats. Voor gemeentelijke en kerkelijke begraafplaatsen gelden verschillende regelingen.

Het komt wel eens voor dat gemeenten vertraging hebben met aanbieden van verlengingen. In uw voorbeeld heeft een rechthebbende dan nog recht op het tarief van 2012, niet op het tarief van 2014. Als het al heel lang geleden is dat de verlenging geregeld had moeten worden, kan een gemeente niet zonder meer met terugwerkende kracht voor alle inmiddels verstreken jaren een rekening sturen.

Hoe zit het in elkaar?

Een rekening van de gemeente is een belastingaanslag. Een gemeente mag tot 3 jaar na de datum waarop de belastingplicht is ontstaan, een aanslag opleggen. Dat volgt uit de Algemene wet rijksbelastingen, die hier deels van toepassing is. Het is nu 13 november 2014. Een gemeente mag een aanslag opleggen voor feiten die na 13 november 2011 belastbaar waren. Maar niet voor feiten die bijvoorbeeld op 1 november 2011 of langer geleden belastbaar waren.

In uw geval betekent het dat de gemeente nog een aanslag voor grafrechten in het jaar 2012 mag opleggen. Want dat is korter dan 3 jaar geleden.

Belangrijke vraag is: welk tarief moet de gemeente dan hanteren? Dat is het tarief van het moment waarop de aanslag kon worden opgelegd. In uw geval dus van 2012. Mag de gemeente er ook voor kiezen om het tarief van 2014 te hanteren? Nee, want een belangrijk beginsel is het belastingrecht is dat de keuze van een tarief niet nadelig mag zijn voor de belastingplichtige. De gemeente mag nu niet het tarief van 2014 hanteren, als dat voor u nadelig is. De gemeente zou het wel mogen doen als het voor u voordelig is, bijvoorbeeld als de tarieven inmiddels zouden zijn gehalveerd. Dan zou de gemeente dat lagere tarief mogen hanteren. Maar dat doet men helaas meestal niet.

Bij kerkelijke en andere bijzondere (= niet-gemeentelijke) begraafplaatsen geldt een andere termijn. Daar geldt een termijn van 5 jaar. Dan pas verjaart het recht om een rekening te mogen sturen. Het is bij grafrechten ook niet zo duidelijk afhankelijk van 1 datum. Bijzondere begraafplaatsen mogen nu nog een rekening sturen voor grafrechten in het jaar 2009, omdat die rechten het hele jaar 2009 verschuldigd waren. Niet op een bepaalde datum in het jaar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE