Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Termijn verlenging jaarlijks regelen & betalen?


6 januari 2020

Vraag nummer: 59669

Beste meneer V.d. Putten,

In onze gemeente speelt de vraag of nabestaanden per jaar de verlenging van grafrechten kunnen betalen (om de kosten te spreiden).

Klopt de volgende redenering?
- op basis van art 28 Wlb is de minimale verlengingstermijn 5 jaar (mits geregeld in verordening).
- als nabestaanden kiezen voor een verlening van 5 jaar, dan krijgen ze ook één rekening voor deze 5 jaar
- jaarlijkse betaling (dus ieder jaar 1/5 deel)is niet mogelijk
- er kan wel gebruik worden gemaakt van een betalingsregeling zoals die ook voor andere belastingen geldt (waarbij men in het lopende boekjaar gespreid betaalt)
- een gespreide betaling wordt niet in de tarieventabel lijkbezorgingsrechten geregeld.

In het parochieblaadje lees ik bij de tarieven voor de begraafplaatsen de mogelijkheid om een graf te verlengen met 1 jaar. Dit zou dan in strijd met de wet zijn? Moeten wij hier als gemeente iets mee?

Ik hoor graag uw reactie,

Carin Groenen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw redenering klopt helemaal.

Maar ik zie niettemin toch wel eens gemeenten die toch de mogelijkheid aanbieden om de verlenging van de grafrechten met 5 jaar verdeeld in 5 jaarlijkse bedragen te betalen. Ik neem aan dat men dat alleen kan aanbieden indien de verordening lijkbezorgingsrechten hier een speciale regeling voor kent. U zou eens met de afdeling Financiën en Belastingen van uw gemeente kunnen overleggen hoe dat te realiseren is.

Ik zie ook wel eens dat begraafplaatsen - en niet alleen kerkelijke begraafplaatsen - verlengingen van de grafrechten met 1 jaar aanbieden. Volgens de wet is dat niet toegestaan.

Persoonlijk hoop ik dat als de Wet op de lijkbezorging weer eens wordt herzien, men ook die vreemde regel van verlengingen met minimaal 5 jaar weer schrapt. Ik zie er het voordeel niet van. Het maakt het soms voor met name ouderen met een bescheiden pensioen heel lastig om grafrechten te verlengen.

Moet u er als gemeente iets mee als u ziet dat een kerkelijke begraafplaats in de gemeente de grafrechten per jaar verlengt? Ik denk het niet. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de parochie om zich aan de wet te houden.
U kunt de parochie er bij gelegenheid informeel op attenderen.

De gemeente heeft weliswaar de taak om toezicht te houden op de begraafplaatsen, maar dan gaat het om elementaire zaken zoals de volksgezondheid, de diepte van begraven, de termijn van grafrust, niet om details. Op detailniveau is er veel onwetendheid en worden op veel plaatsen dingen gedaan die eigenlijk niet zouden moeten, vooral ook op het vlak van de administratie. Dat geldt niet alleen voor kerkelijke begraafplaatsen, maar soms ook voor gemeentelijke begraafplaatsen. Daar is in het algemeen geen toezicht op. En ik heb ook de neiging te verzuchten dat er geen beginnen aan is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE