Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Termijn "reservering" graf

17 december 2018

Vraag nummer: 56948

Geachte heer vd Putten,

Er heerst enige twijfel over een zogenaamd 'gereserveerd' graf.

In 1997 is een vergunning verleend voor het reserveren van een bijzonder graf. In de vergunning staat geen termijn genoemd.

De tarieventabel lijkbezorgingsrechten 1994 noemt ook geen termijn.

In de verordening begraafplaatsen wordt alleen gesproken over uitgifte van eigen graven.

Is het juist dat deze termijn in de begraafplaatsadministratie staat vermeld als eigen graf voor 20 jaar? Of moet de reservering onbeperkt doorlopen tot de begrafenis?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb ook nog eens even in mijn archief gekeken (en vond toen verordeningen die u zelf mij in 2002 hebt gezonden), maar ik zie ook geen regelingen met aanknopingspunten.

Ik denk dat die vergunning uit 1997 inderdaad gezien moet worden als een reservering voor onbepaalde tijd, tot de begrafenis. Dat daar in het verleden waarschijnlijk niet voor betaald zal zijn, is niet relevant.
Dat deze locatie in de begraafplaatsadministratie vermeld staat als eigen graf voor 20 jaar, is ook niet relevant. Het kwam vorige week toevallig tijdens een cursus, waar een van uw collega's ook was, zijdelings aan de orde dat sommige computerprogramma's de handicap hebben dat je niet precies kunt administreren wat de feitelijke en juridische situatie is. Dan is het niet zo dat het computerprogramma rechten schept doordat je daar niet anders kunt aangeven dan dat er op een graf rechten voor een bepaalde termijn rusten en een 'reservering' niet kan worden aangegeven.

Een probleem met reserveringen is dat meestal niet is vastgelegd voor wie. Bij een overlijden van een man, waarbij zijn vrouw het grafrecht vraagt en het naastliggende graf reserveert, ligt het voor de hand om aan te nemen dat die plek dan wel voor die vrouw bedoeld zal zijn. Maar zeker is dat niet. Het graf zou bijvoorbeeld ook bestemd kunnen zijn voor een gehandicapt alleenstaand kind van het echtpaar. Het kan in 20 jaar best zo zijn dat de echtgenote verhuist, hertrouwt en uiteindelijk voor crematie kiest. Dan kan dat gereserveerde graf daar wel 100 jaar of langer blijven liggen, als u geen actie onderneemt.
Misschien is de vergunning zo geformuleerd dat de reservering alleen de houder van de vergunning betreft. Dat weet ik niet.

Misschien is het hier zo dat het grafmonument in het midden van de beide locaties ligt, dus deels op het 'echte' graf en deels op de gereserveerde locatie. Of op de gereserveerde locatie grafrechten rusten, weet kan ik nu niet omdat ik die vergunning uit 1997 niet ken. Ook zonder betaling kunnen rechten gevestigd worden.

Deze onduidelijke situatie is ongewenst. Hoe komt je er van af? Dat is het geval als er een begrafenis wordt aangemeld en het graf echt in gebruik moet worden genomen. Maar als dat niet gebeurt, kunt u de rechthebbende (persoon die de vergunning heeft gekregen) aanschrijven dat u na 20 jaar de reservering beÃĢindigt en dat u betrokkene de kans geeft om 'echte' grafrechten te verwerven. Ik schat de kans 9 op 10 dat betrokkene daarmee akkoord gaat. Als iemand er niet mee akkoord gaat, kunnen we later wel bezien wat de argumenten zijn en wat er nog te doen valt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder