Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruimen van familiegraf (nee, overschrijven)


21 februari 2018

Vraag nummer: 53935

Goeden dag hr. v/d Putten.
Wij hebben een familie graf dat op mijn naam staat.
Als ik het graf wil laten ruimen heb ik dan toestemming nodig van mijn broers en zussen.
Ik heb het al een keer voorgesteld maar er was iemand tegen.
Of is het meeste stemmen gelden.
Groet Paul Oostveen.

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt zelf een familiegraf niet laten ruimen; de houder van een begraafplaats beslist zelf wanneer hij graven ruimt. Zie andere vragen over dit thema in de subrubriek 'Graf ruimen / ruiming begraafplaats'.

Wat u wel kunt doen is afstand doen van het graf. Dan zal normaal gesproken de houder van de begraafplaats op een bepaalde moment het grafmonument verwijderen en komt het graf beschikbaar om aan een andere familie uit te geven. Op dat moment - dat een andere familie het wil gaan gebruiken - zal de inhoud van het graf worden geruimd.

Om afstand te doen van het graf hebt u geen toestemming nodig van broers en zussen of anderen verwanten. De rechthebbende kan zelfstandig besluiten om afstand te doen. Anderen hebben geen 'stemrecht' of andere inbreng.

Uiteraard is het wel een zaak waar men normaal gesproken in goed overleg met andere familieleden tot een oplossing komt waar liefst iedereen zich in kan vinden.

Het ligt voor de hand dat als een of meer andere familieleden het graf wel willen behouden, zij het grafrecht krijgen. U kunt het graf bij de begraafplaats op naam van een van hen laten overschrijven. Vaak kan men als oude en nieuwe rechthebbende samen een formulier invullen en ondertekenen.
Het is zonde om een graf op te geven, als er nog mensen zijn die hechten aan het voortbestaan ervan.

Het ligt voor de hand dat als er nog kosten verbonden zijn aan het voortbestaan van een graf, bijvoorbeeld als de gebruiksrechten over een paar jaar verlengd moeten worden, dat die kosten gedragen worden door de personen die aan dat voortbestaan hechten. Zij kunnen geen broers of zussen verplichten om er dan financieel aan bij te dragen. Ook niet als er over gestemd zou worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 14 april 2018 wordt de derde editie gehouden van de Uitvaartbeurs Amsterdam. In de historische Westerkerk kunnen bezoekers inspiratie en informatie vinden bij meer dan tachtig stands. De Uitvaartbeurs Amsterdam is de grootste consumenten uitvaartbeurs van Nederland.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >