Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende (wat houdt dat in? Rechten en plichten)


20 februari 2017

Vraag nummer: 49737

Goedendag. Graag zou ik willen weten wat de rechten en plichten zijn omtrent het graf van (recent) mijn vader en diens tweede vrouw (overleden in 2004). Het graf ligt op de algemene begraafplaats te Barendrecht op de Scheldestraat. Mijn vader heeft een 3 personen tellend graf samen met zijn tweede vrouw gekocht tijdens haar ziekbed. Nu is afgelopen maand mijn vader overleden en is hij bijgezet. Het graf is gekocht voor een periode van 25 jaar. Ik ben er achter gekomen dat ik de rechthebbende ben vh graf, maar gezien het feit dat ik aan de andere kant van Nederland woon, lijkt het mij wel handig om te weten wat deze titel inhoud. Kunt u mij antwoord geven op mijn vragen? Alvast bedankt.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U kunt niet zomaar tot de ontdekking komen dat u rechthebbende bent. Daar moet u eerst zelf om vragen of u moet tekenen om er mee in te stemmen. Misschien is dit door de uitvaartondernemer besproken toen u betrokken was bij de uitvaart van uw vader en heeft de uitvaartondernemer doorgegeven aan de gemeente dat u rechthebbende wilde worden. Maar dan moet u nog een brief krijgen van de gemeente waarin dat bevestigd wordt. Tegen een dergelijke benoeming moet men bezwaar kunnen maken. Het kan niet zo zijn dat iemand tot rechthebbende wordt benoemd die er niet van weet, er niet voor getekend heeft en niet tenminste de kans heeft gehad om bezwaar te maken tegen een formeel gemeentelijk besluit daarover.

De rechthebbende is de persoon die verantwoordelijk is voor het graf. Hij kan besluiten wie nog in het graf begraven kan worden, wiens asbus in het graf kan worden geplaatst en welk grafmonument er op komt. Dat zijn de lusten.
De lasten zijn dat als het monument kapot gaat, de rechthebbende verplicht kan zijn het te laten repareren (en anders moet hij het laten verwijderen). De rechthebbende is ook verplicht om de kosten te betalen (maar die worden gewoonlijk na een overlijden meteen uit de nalatenschap betaald. Er kunnen niet zomaar nieuwe kosten ontstaan). Met de lasten valt het dus wel mee.

Of u aan de andere kant van het land woont of 100 meter van de begraafplaats, maakt geen verschil. De contacten met de begraafplaats zijn toch per post, telefoon of e-mail.

Als u geen rechthebbende kunt of wilt zijn, kunt u anderen vragen dat te zijn. Er is in Nederland ook een stichting die 'professioneel rechthebbende' is als er geen mensen zijn die rechthebbende kunnen of willen zijn: de stichting Grafzorg Nederland (www,grafzorg.nl). Als u van de verantwoording af wilt, kunt u de rechten overdragen aan deze stichting.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE