Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende op het graf de gemeente? (vervolg no. 5364)


25 maart 2005

Vraag nummer: 3784  (oude nummer: 5769)

Geachte heer Van der Putten,

Onder verwijzing naar mijn vraag "grafrechten naar ex of vriendin" (no. 5364) en uw antwoord het volgende:

Uw advies van toen heb ik op 14 jan. jl. aan de behandelende ambtenaar van de gemeente overlegd. Zij zou dat in het dossier doen t.b.v. hun jurist. In dit gesprek is mij gevraagd of ik het grafrecht wilde betalen. Daarop heb ik uiteraard ja gezegd.

De gemeente was aan het onderzoeken wie ze moest aanschrijven.

In de brief, die ik nu van de gemeente ontving stelt ze het volgende:
Omdat de gemeente het grafrecht heeft betaald is de gemeente de huurder van het graf en daarmee ook rechthebbende.
Ze stelt voor dat ik met de ex van mijn vriend gezamenlijk afspreken wie van ons het aanspreekpunt is voor hun indien er iets met het graf is. Lukt dit niet, dan houden zij het in eigen beheer.

Ik heb contact opgenomen met de ex maar zij wil de grafrechten op haar naam zien te krijgen. Een extra complicatie is dat de ex voor het overlijden van mijn vriend bij de gemeente is geweest met de vraag of de gemeente de rekening kon betalen van het begraven. Dit, zonder medeweten van mij of mijn vriend, anders had hij mij dit op zijn ziekbed wel gezegd.

Zoals ik u vorige keer schreef wil ik zoveel mogelijk gevolg geven aan de wensen van mijn vriend.

Ik overweeg nu, in deze situatie, een advocaat in te schakelen. Is dit verstandig?

Mijn overwegingen hierbij zijn:

- de m.i. onzorgvuldigheid waarmee de gemeente omgaat met het e.e.a.; voor mijn gevoel leggen ze uw advies gewoonweg naast zich neer (in hun brief wordt hierover met geen woord gerept).
- keer op keer heb ik aangegeven dat ik een monument wil (laten) plaatsen bij het graf.
- te voorkomen dat dit zich (jarenlang?) gaat voortslepen.
- de ex heeft goed gevonden dat ik de grafrechten zou krijgen maar zich later toch gemeld bij de gemeente.
- tenslotte ben ik formeel de aanvrager van de uitgifte van het graf en zal ik daarom op uw advies een bezwaarschrift indienen.

De brief is overigens niet door de jurist van de gemeente ondertekend maar door het afdelingshoofd Welzijn.

Een andere optie is om opnieuw in gesprek te gaan met de gemeente (dit is voorgesteld door de behandelende ambtenaar en dan in het bijzijn van het hoofd Burgerzaken). Ik worstel nog even met de vraag of ik dat (emotioneel) aankan en of dat wijs is.

Ik hoop op een spoedig antwoord van u.
Bij voorbaat dank,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U moet dit soort overleg met de gemeente vooral ook schriftelijk vastleggen. U moet brieven schrijven en als u overleg hebt, zelf een verslagje maken. Alleen mondeling overleg vind ik altijd gevaarlijk, omdat je later niets kunt aantonen.

Het is beslist niet zo dat de persoon of instelling die een graf betaalt, automatisch ook de rechthebbende van het graf is. Dat is de persoon die de rechten vraagt.
Ik begrijp indirect uit uw verhaal dat de gemeente kosten van het graf en/of de begrafenis heeft betaald. Daar kunnen meerdere juridische gronden voor zijn, afhankelijk ook van de vraag of hij uitkeringsgerechtigd was op het moment van zijn overlijden.

Ik blijf bij mijn advies van enkele maanden geleden. Met de wet in de hand meen ik dat niet de gemeente maar u de rechthebbende moet zijn. Het gaat te ver om hier exact aan te geven hoe en waarom. Dat kan ik niet doen omdat ik onvoldoende exacte gegevens heb (dan moet ik de brief van de gemeente zien, opdrachtformulier uitvaartondernemer, contact tussen ondernemer en gemeente en alle ander stukken). Ik meen dat de rechten aan u toekomen.
Ik zie juridisch in elk geval absoluuut geen enkele relevante reden om de rechten aan de voormalige echtgenote van uw vriend toe te kennen.

Ik adviseer u dus een bezwaarschrift in te dienen. U moet daarbij denken aan termijnen, dat is heel erg belangrijk. Na die termijn is een besluit onherroepelijk. U moet het bezwaar indienen binnen 6 weken na de weigering van de gemeente. En ik adviseer u zeker om een advocaat in de arm te nemen. Er spelen juridische aspecten die u zelf niet kunt bedenken en die door jurisprudentie e.d. onderbouwd moeten worden als de gemeente het blijkbaar zelf niet gezien heeft. Dat kunt u zelf niet.

Ik raad u in ieder geval aan op onmiddellijk een briefje te schrijven waarin u formeel bezwaar maakt op nader aan te voeren gronden. Dan stelt u de termijn veilig en kan die niet verlopen omdat u het vergeet, plotsklaps in het ziekenhuis moet worden opgenomen of andere redenen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >