deze vraag. Hoe kan een begraafplaatshouder voorkomen dat hij met zulke kosten blijft zitten?. Rechthebb" />

Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Rechthebbende onbekend en kosten van graven 2

17 augustus 2016

Vraag nummer: 47021

Met veel belangstelling en zorg las ik deze vraag. Hoe kan een begraafplaatshouder voorkomen dat hij met zulke kosten blijft zitten?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een begraafplaatshouder moet er dus voor zorgen om na het overlijden van de rechthebbende zo snel mogelijk een nieuwe rechthebbende te krijgen.
Ik adviseer daarom al decennia om als een rechthebbende in zijn of haar 'eigen' graf bijgezet moet worden, dit alleen te doen als er onmiddellijk een nieuwe rechthebbende is. En dit uiteraard in het beheersreglement of de beheersverordening vast te leggen. In de praktijk lukt dit in 99% van de gevallen ook.

Voorts om, als de rechthebbende overleden is, actief een nieuwe rechthebbende te werven door een bordje bij het graf te plaatsen met het verzoek contact op te nemen met de administratie. Als in een wat kleinere gemeenschap bekend is wie directe nabestaanden zijn, kunnen die ook aangeschreven worden met de waarschuwing dat de grafrechten vervallen als er geen nieuwe rechthebbende komt.

Als er geen nieuwe rechthebbende gevonden wordt, adviseer ik om de grafrechten inderdaad vervallen te verklaren. Dan kan namelijk ook het grafmonument (tijdelijk) verwijderd worden. Dan heb je een duidelijk signaal dat er iets niet klopt met het graf. Dat kan sommige mensen ook wakker schudden en doen besluiten om alsnog rechthebbende te worden.

Men kan echter niemand dwingen om rechthebbende te worden. Als niemand de verantwoordelijkheid wil nemen, houdt het op. Maar dat heeft wel gevolgen, namelijk dat het grafmonument geruimd kan worden en het hele graf geruimd kan worden als er langer dan 10 jaar geleden in het graf begraven is. Een begraafplaats moet dan zien als een vorm van bedrijfsrisico.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder