Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende grafrecht en echtscheiding etc.


25 oktober 2019

Vraag nummer: 59041

Goedemiddag.
Tijdens mijn huwelijk werden 2 van onze kinderen begraven in 1 graf. Het grafrecht stond op alleen mijn naam. Enkele jaren later gingen we scheiden. Er werden geen afspraken (vergeten??!!)gemaakt over dit recht en bleef ik als rechthebbende geregistreerd. Nu loopt dit recht ten einde en krijg ik (als rechthebbende) de vraag: verlengen of ruimen. Ik heb reeds schriftelijk doorgegeven aan de Gemeente om te verlengen.
Vraag 1: Kan mijn ex dit alsnog juridisch veranderen (op haar naam bv)?
Vraag 2: Krijgt mijn ex, door voor de helft mee te betalen, rechten.
Vraag 3: Als ik, als rechthebbende, alleen betaal, kan mijn ex dan toch nog rechten uitoefenen bv wie er in begraven kan/mag worden.
Vraag 4. Als ik als rechthebbende overlijd, wie wordt dan de rechthebbende (erfgenaam? bv mijn kinderen)
Vraag 5: Is het slim om bij mijn leven dat (notarieel) vast te leggen wie de nieuwe rechthebbende wordt (bv mijn huidige samenlevingspartner)?

Antwoord:

Geachte heer,

U stelt duidelijke vragen - dank u! - waar ook een duidelijk antwoord op mogelijk is.

Vraag 1: Kan mijn ex dit alsnog juridisch veranderen (op haar naam bv)?
Antwoord: Nee.

Vraag 2: Krijgt mijn ex, door voor de helft mee te betalen, rechten.
Antwoord: Nee. Wie betaalt, heeft geen invloed op de zeggenschap. Alleen de rechthebbende heeft rechten, los van wie betaalt of meebetaalt. Al zou iemand anders alles betalen, dan krijgt die persoon daardoor geen rechten.

Vraag 3: Als ik, als rechthebbende, alleen betaal, kan mijn ex dan toch nog rechten uitoefenen bv wie er in begraven kan/mag worden.
Antwoord: Nee. Alleen de rechthebbende beslist wie in een graf begraven mag worden.

Vraag 4. Als ik als rechthebbende overlijd, wie wordt dan de rechthebbende (erfgenaam? bv mijn kinderen)?
Antwoord: Als u als rechthebbende overlijdt, ligt de situatie in beginsel helemaal open. Iedereen met een redelijk belang, zoals uw ex als de moeder van de kinderen, uw andere kinderen of uw huidige partner kan bij de begraafplaats om de rechten vragen. En krijgen. Want dan geldt het principe dat wie het het eerst vraagt, de rechten krijgt.
Als u wilt dat een bepaald iemand rechthebbende wordt, kunt u die persoon nu al de rechten geven. U kunt in een onderhandse overeenkomst met die persoon afspraken maken over het gebruik van het graf, zoals wie daar later nog begraven mag worden. Als de nieuwe rechthebbende zich daar niet aan zou houden, kunnen uw erfgenamen nakoming van de overeenkomst afdwingen.
Wat u ook kunt doen is om in een testament vast te leggen wie na uw dood de nieuwe rechthebbende van het graf moeten worden. Dat is de enige manier om zelf na uw dood te regelen wie dat wordt. Het ligt voor de hand om in het testament ook vast te leggen dat u in het graf begraven moet worden. Het is verstandig om dan zo expliciet mogelijk te zijn door te vertellen dat het om (bijvoorbeeld) de gemeentelijke begraafplaats (naam X) aan de Y-straat te Z gaat, om het graf nummer 1234 waar uw kinderen (namen) begraven zijn. Ik noem het zo uitgebreid omdat ik wel eens een procedure heb meegemaakt waarin een bezwarencommissie van een gemeente het niet duidelijk (genoeg) vond dat iemand had aangegeven in 'mijn graf' begraven te willen worden. Hoe explicieter, hoe beter.

Vraag 5: Is het slim om bij mijn leven dat (notarieel) vast te leggen wie de nieuwe rechthebbende wordt (bv mijn huidige samenlevingspartner)?
Antwoord: Ja, zie het antwoord bij vraag 4.
Het is dan ook verstandig om bij de administratie van de begraafplaats al een aantekening te laten maken dat u de overdracht van het graf in uw testament hebt geregeld, zodat men niet het graf meteen na uw overlijden op naam van een derde overschrijft. Bedenk echter wel dat een testament vaak pas na de uitvaart geopend wordt, zodat nabestaanden vooraf een duidelijke instructie moeten krijgen. Een foute overschrijving kan wel gecorrigeerd worden, als u een testamentaire beschikking inzake het graf hebt. Maar voorkomen is beter dan genezen.

Tot slot: als u geen persoon (meer) zou hebben of kennen waar u het graf aan toe zou vertrouwen, bijvoorbeeld omdat uw partner voor u overlijdt of omdat de kinderen naar hun moeder trekken, zou u het graf ook kunnen toevertrouwen aan de stichting Grafzorg Nederland. Deze stichting houdt graven in stand voor elke gewenste termijn, onder de precieze aanwijzingen wie daar nog begraven mag worden, wat op een grafsteen moet staan, kortom alles wat iemand wil vastleggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE