Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende eeuwig graf? (Wat houdt dat in?)


2 september 2019

Vraag nummer: 58491

Ik ben rechthebbende geworden van het graf van mijn overgrootouders. Met eeuwig afkoop grafrecht en onderhoudt.
Dit is bevestigd door de gemeente. Betekend dit dat ik nu eigenaar ben van mijn voorouders? en kan ik hier nu zonder grafrechten te betalen bijgeplaatst worden? En is eeuwig dan ook echt eeuwig?

Antwoord:

Geachte heer,

U hebt geen eeuwig graf, want die bestaan niet in Nederland.

Maar laat ik eerst even bij het begin beginnen. U bent alleen rechthebbende van het graf van uw overgrootouders, als u een brief hebt van de begraafplaatshouder, de gemeente, die dat bevestigt. Grafrechten moeten volgens de wet schriftelijk worden gevestigd. Dat geldt ook voor het overdragen van grafrechten. U moet dus een brief of andere document hebben. Een telefonische mededeling dat u in de boeken staat of iets dergelijks heeft geen enkele betekenis. Dat geldt zowel voor gemeentelijke als kerkelijke als andere begraafplaatsen zoals die van een stichting of vereniging.

U vraagt: ben ik eigenaar van mijn overgrootouders? Nee. De stoffelijke resten van overledenen in een graf zijn volgens het Nederlandse recht niet vatbaar voor eigendom. Daar oefent niemand eigendomsrechten op uit.

Graven met eeuwige rechten bestaan niet in Nederland. Die zijn in het verleden nooit uitgegeven en worden ook niet uitgegeven. De wet kent alleen ‘graven voor onbepaalde tijd’. Dat zijn graven waarvan de einddatum nog niet bekend is. Graven voor onbepaalde tijd kunnen wel eeuwen lang bestaan - daar zijn ook voorbeelden van - maar dat is niet hetzelfde als ‘eeuwig’. In het spraakgebruik worden graven voor onbepaalde tijd ook wel ‘eeuwigdurende graven’ genoemd, omdat het er erg op lijkt. Maar het is dus niet hetzelfde. Er zijn sinds een jaar of vijftien wel vooral nieuwe begraafplaatsen die zeggen graven voor eeuwig uit te geven, maar dat kan wettelijk dus niet.

'Eeuwige graven' in Nederland zijn dus nooit echt eeuwig.

Er is een andere situatie als sprake is van een bijzondere begraafplaats, zoals een joodse begraafplaats. Daar worden geen grafrechten uitgegeven en dan - ook al klinkt dat tegenstrijdig - kunnen graven in beginsel wel eeuwig bestaan.

U vraagt of u in het graf van uw overgrootouders na uw dood bijgezet kunt worden zonder grafrechten te betalen. Dat weet ik niet. Dan hangt af van het contract met de begraafplaats en de voorwaarden van de begraafplaats. Die staan in een beheersverordening of beheersreglement. Bij sommige begraafplaatsen kan het wel, bij andere niet. U moet dus de grafakte en de voorwaarden nalezen. Soms staat het er niet zo helder omschreven, dat het voor een leek niet duidelijk is. Dan staat er zoiets als dat stoffelijke resten op verzoek van de rechthebbende dieper in hetzelfde graf kunnen worden begraven. Dat betekent dat er ruimte voor nieuwe generaties als u zou kunnen worden gemaakt. Maar daar zijn wel kosten aan verbonden. Geen grafrechten, maar wel kosten voor het opgraven en dieper herbegraven.

Zie ook zo'n 50 andere vragen over eeuwigdurende graven in de subrubriek 'Eigen graf /particulier graf /familiegraf' in de rubriek 'Begraven'.

Zie over de aankoop en het behoud van een graf 'voor eeuwig':


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE