Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Rechten koopakte van graf

13 augustus 2020

Vraag nummer: 61348

In 1884 kocht een familie een grafkelder op een katholiek kerkhof. Inmiddels is het kerkhof in 1982 formeel gesloten. De familie is nog in bezit van de koopakte - kunnen zij bij dreigende ruiming van het kerkhof anno 2020 hun instemming weigeren en daarmee een spaak in het wiel steken/de ruiming van het kerkhof verhinderen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is de vraag wat in die akte van uitgifte van het graf en in het beheersreglement van die begraafplaats stond ten aanzien van de sluiting van de begraafplaats.

De sluiting van een begraafplaats betekent dat er niet meer (in kisten) begraven mag worden (urnen bijzetten en het verstrooien van as mag wel, wettelijk gezien). De grafrechten blijven gewoon bestaan.
Echter, sommige begraafplaatsen hebben de voorwaarde gehanteerd in aktes en reglementen, dat de grafrechten vervallen zodra de begraafplaats gesloten zou worden. Dat vind ik in de regel een onverstandige regeling, omdat de begraafplaats zichzelf meteen berooft van inkomsten. Als er nog grafrechten zijn, is er ook een mogelijkheid om inkomsten te verwerven; grafrechten en onderhoudsrechten. Zonder grafrechten niet.

Het kan zelfs zijn dat een begraafplaats wordt opgeheven, maar dat de grafrechten in stand blijven. Grafrechten kunnen namelijk ook buiten een begraafplaats bestaan.
Het is niet automatisch zo dat als een terrein de status van begraafplaats verliest, de grafrechten vervallen. Dat kan alleen in een reglement voor het beheer van de begraafplaats geregeld worden. Natuurlijk alleen bij de aanvang van de grafrechten. Men kan niet - uitzonderingen daargelaten - gedurende de looptijd een overeenkomst eenzijdig wijzigen.

Als er op een of meer graven op de door u bedoelde begraafplaats nog steeds grafrechten rusten, wat uitzonderlijk maar niet onmogelijk is, dan kunnen die graven niet geruimd worden zonder toestemming van de rechthebbende of de eigenaar van het graf. Dat is gewoon artikel 31, tweede lid, Wet op de lijkbezorging.

Dat er een of meer graven op een begraafplaats liggen, die niet geruimd mogen worden, betekent niet dat de rest van de begraafplaats niet geruimd mag worden. Dat mag wel. Maar men kan de grond niet zonder meer aanwenden voor elke nieuwe bestemming. Die bestemming moet de bestaande graven respecteren en ook feitelijk niet in gevaar kunnen brengen.

Maar er moet op meer zaken gelet worden. Dat de familie nog een koopakte heeft, heeft misschien geen betekenis meer, als niet telkens een nieuwe rechthebbende zich als zodanig bij het bestuur van de parochie als eigenaar van de begraafplaats gemeld heeft. Dat is vaak een voorwaarde voor het voortbestaan van de grafrechten.

Maar dit is een theoretische benadering. Ik kan alleen iets over de feitelijke situatie zeggen, als u mij de betreffende koopakte en oude reglementen van die begraafplaats - als die er zijn - kunt laten zien.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder