Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Recht op begraven of recht om begraven te houden?


4 juli 2010

Vraag nummer: 7622  (oude nummer: 15881)

Geachte Mr. van Putten

Voor mijn ouders ben ik al een tijdje bezig uit te zoeken welke rechten zij hebben ten opzichte van het graf van mijn overgrootmoeder. De situatie is als volgt: Het gaat om een bijzondere begraafplaats waar mijn (overleden) grootvader twee graven heeft gekocht. Mijn grootouders liggen inmiddels samen in een van de graven en mijn overgrootmoeder alleen in het andere graf. Het gaat om twee dubbele graven. Dit jaar moet voor het graf van mijn grootouders voor het eerst verlening betaalt worden en nu blijkt dat voor het graf van mijn overgrootmoeder nooit verlening is betaalt. Zowel mijn grootmoeder toen zij nog leefde en mijn ouders hebben nooit een aanbod tot verlening van de begraafplaats gekregen. In principe willen mijn ouders het graf van mijn overgrootmoeder behouden omdat daar nog een plaats beschikbaar is voor een familielid. Nu stelt de begraafplaats het volgende: mijn ouders mogen mijn overgrootmoeder begraven houden wanneer zij met terugwerkende kracht de verlenging betalen maar mogen dan geen familielid meer in dit graf bij begraven. Mijn inziens is wanneer de verlening met terugwerkende kracht wordt betaald er nog steeds recht om ook in de lege plaats in het graf een familielid te begraven. De oude beheersverordering geldig bij de aankoop van de graven door mijn grootvader stelt de begraafplaats in gelegenheid om bij uitgifte van het graf voorrang te verlenen aan leden van de kerk of inwoners van het dorp. Ook de nieuwe beheersverordening geeft de begraafplaats dit recht. Mijn vraag is: het graf is jaren geleden uitgegeven aan mijn grootvader waarbij ze toen voorrang hadden kunnen verlenen aan kerkleden of dorpsinwoners maar als het graf eenmaal uitgegeven is bepaald de eigenaar van de grafrechten wie daarin begraven ligt of heb ik dit mis? Daarnaast is het de vraag of het graf door terugwerkende kracht van betaling weer het gebruiksrecht van mijn ouders wordt? In uw beantwoording op een aantal vragen lees ik dat het niet mogelijk is rechten met terugwerkende kracht te verlengen maar dat er sprake moet zijn van nieuwe uitgifte van het graf. Zal dit dan betekenen dat de begraafplaats kan bepalen dat mijn overgrootmoeder begraven kan blijven door betaling van nieuwe grafrechten maar dat er geen familielid meer bij mag? Bij een dubbel graf heeft de rechthebbende toch recht op beide plaatsen in dit graf? Het gaat overigens over twee plaatsen boven elkaar met een grafnummer.

Ik hoop dat u mij een antwoordt kan geven.

Met vriendelijke groet,
G.J. van de Hoef

Antwoord:

Geachte heer,

Als het graf eenmaal is uitgegeven, beslist de rechthebbende wie daar begraven wordt. Dat is de aard van het recht. Sommige begraafplaatshouders hebben wel in hun reglement of verordening staan dat alleen leden van een bepaalde kerk of inwoners van een bepaald dorp in het graf begraven mogen worden, maar dat is een dode letter. Het is soms niet te controleren en in elk geval niet vol te houden. Stel meneer X was lid van een kerk en als eerste begraven, zou mevrouw X er dan later niet bij begraven mogen worden omdat zij geen lid (meer) is, of omdat ze later naar een ander dorp verhuisd is? Dat zou geen enkele rechter goed vinden.

Ik zie geen enkele reden of recht voor de houder van de begraafplaats om als een dubbel graf voor 2 personen verlengd wordt, niet toe te staan dat de 2e plaats ooit nog bezet zou worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE