Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Plaats in familiegraf ontnomen


19 juli 2019

Vraag nummer: 58254

vele jaren geleden heeft, mijn vader een stuk grond aangekocht op de begraafplaats om te dienen als familie graf.
mijn vader en mijn moeder zijn daar reeds een geruime tijd geleden bijgezet,
Nu heb ik nog een broer met 3 kinderen allen uit het zelfde huwelijk, nou is mijn broer reeds 12 jaren geleden gescheiden van zijn vrouw. waarbij zei wel de familie naam is blijven dragen, daar ze daar geen afstand wou doen
onlangs is zijn ex vrouw overleden.

Vervolgens is zij zonder enige vorm van overleg met mij, ben de oudste levende van de familie 78 jaar.
bijgezet in het familie graf.
Dit hebben haar kinderen gedaan zonder met mij te overleggen.

Mijn vraag is mag dit en kan dit ?
Daar zei geen wettelijk gezien geen familie meer is.
Tevens ben ik ook op de leeftijd gekomen dat ik dien na te denken.
en gezien het feit dat ik niet wens te worden begraven in het zelfde graf als mijn ex schoonzus,
Dus mij op deze wijze mijn laatste rustplaats wordt ontnomen.

Wat te doen ??

Graag verneem ik van u

Met vriendelijke groet

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Een particulier familiegraf op een begraafplaats heeft altijd een rechthebbende.
De rechthebbende beslist wie in dat graf begraven wordt. Blijkbaar is iemand anders dan u de rechthebbende; misschien uw broer of een van zijn kinderen.

Er is geen wet of regel die zegt dat iemand die gescheiden is, niet meer in een familiegraf begraven mag worden. Er is ook geen wet of regel dat familieleden inspraak of zeggenschap hebben over een graf. Er is alleen een regel dat de rechthebbende beslist. Ook of u zelf te zijner tijd daar begraven wordt.

Als u niet in hetzelfde graf als uw voormalige schoonzus wilt liggen, vrees ik dat u een ander graf moet aanschaffen.

Het is bij een begraafplaats niet mogelijk dat iemand begraven wordt zonder de toestemming van de rechthebbende. Het is wettelijk ook niet mogelijk om iemand uit het graf te laten verwijderen zonder toestemming van de rechthebbende.

Vanwege uw privacy en die van uw familie heb ik uw naam onder uw vraag verwijderd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Themamiddag Financiën van de begraafplaats

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen in toenemende mate vragen oproept. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr .Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Het definitieve programma volgt eind augustus op https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.
Reserveer 31 oktober 2019 alvast in uw agenda of meld u nu al aan!

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >