Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overgang grafrechten als grafrechthouder overlijdt (en opgraving)


10 april 2019

Vraag nummer: 57662

Geachte Mr. van der Putten
de moeder van mijn vrouw had de grafrechten van haar man en andere dochter die beide lange tijd overleden zijn, nu is de moeder ook overleden en moesten wij van derde horen dat de overgebleven zussen en broer de vader en andere dochter hadden laten opgraven en laten mee cremeren, terwijl de grafrechten voordien niet overgedragen waren. mogen de zussen en broer dit zonder overleg of toestemming van mijn vrouw dit zo doen, ik meen ergens gelezen te hebben dat de directe nabestaande daar allen hun toestemming voor moesten geven, maar ik vind dit niet meer terug, hopelijk kunt u ons hier duidelijkheid over geven.

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, dat kan. Dat andere zussen en een broer samen een opgraving vragen. Blijkbaar heeft een van hen om de grafrechten gevraagd en is rechthebbende geworden. Of misschien waren de rechten al (bijna) afgelopen.

De wet eist niet dat voor het opgraven en cremeren van stoffelijke resten alle directe nabestaanden moeten worden geïnformeerd. Zij hoeven ook geen toestemming te geven.
Alleen de rechthebbende van een particulier graf moet altijd toestemming geven; andere nabestaanden niet.

Het zou wel mogelijk zijn geweest om bezwaar aan te tekenen tegen de vergunning van de burgemeester voor de opgravingen. Maar ja, dan had u tijdig moeten weten dat er een vergunning werd afgegeven.
Een bezwaar zou echter niet zonder meer worden gehonoreerd. Als de grafrechten toch al afliepen en de graven anders geruimd zouden worden, heeft een bezwaar gewoonlijk weinig kans.

Als uw vrouw en u gewild hadden dat die graven altijd onaangeroerd zouden blijven, had uw vrouw direct na het overlijden van haar moeder die grafrechten kunnen laten overschrijven op haar naam. Dat was mogelijk geweest. Dan zou het onmogelijk zijn geweest om de graven te laten ruimen of om de overledenen op te laten graven. En had u de grafrechten ook moeten verlengen, als dat aan de orde was.

Mensen die zo'n onverwachte opgraving willen voorkomen kunnen een graf ook toevertrouwen aan de stichting Grafzorg Nederland. Dan kan ook nooit een opgraving of ruiming plaats vinden.

Zie tientallen vergelijkbare vragen over het alsnog cremeren van iemand die begraven is, in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE