Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Oude grafrechten en hoge grondwaterstand

1 april 2019

Vraag nummer: 57609

Geachte heer van der Putten,
Op het (oude) gedeelte van een begraafplaats in Den Nul werd vroeger 2-diep begraven. In verband met de waterstand (dicht bij de IJssel) wordt nu uitsluitend 1 diep begraven.

Een rechthebbende wil weten wat de mogelijkheden zijn mbt. ruimen en opnieuw begraven.
Normaal gesproken blijven de oude rechten van kracht, maar houdt de rechthebbende recht op begraven van 2 lijken en zo ja, hoe kunnen we dit praktisch oplossen?
Bedankt voor uw inzet.
Gerda Overkempe-van Riele

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U schrijft '(er) wordt nu uitsluitend 1 diep begraven'. Maar hoe is dat geregeld? Wordt feitelijk zo gehandeld? Heeft het college er een besluit over genomen? Heeft het college het juiste besluit genomen?

Het is mogelijk om correct te regelen dat niet meer dieper dan 1-diep begraven wordt. Dat kan door een besluit als bedoeld in artikel 43 van de Wet op de lijkbezorging te nemen om de begraafplaats te sluiten. Dat besluit moet dan betrekking hebben op het oude gedeelte van de begraafplaats (duidelijk aangegeven op een kaart) met de restrictie dat de sluiting alleen geldt voor begraven op de 2e laag of dieper. In de 1e (bovenste) laag kan dan altijd nog begraven worden.

Als niet een dergelijk besluit genomen is (of alsnog wordt) dan houdt een rechthebbende op een graf het recht om ook 2-diep te begraven. Ook na het schudden van het graf.
Na een besluit tot sluiting wordt ook het recht om te schudden beperkt tot slechts 1 laag. Wel mogen de geruimde stoffelijke resten (van laag 1) onder laag 1 in laag 2 of tussen laag 1 en laag 2 worden gelegd.
Er is nog een mogelijkheid van beroep bij gedeputeerde staten.

Zie voor een toelichting mijn Handboek Wet op de lijkbezorging of mijn boekje Begraving (SDU 2007).

Een praktische oplossing zonder formele besluitvorming bestaat niet. Althans, geen sluitende oplossing.

Zie andere relevante vragen in de subrubriek 'Sluiten (of opheffen) begraafplaats'.
Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder