Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Oude grafrechten en hoge grondwaterstand


1 april 2019

Vraag nummer: 57609

Geachte heer van der Putten,
Op het (oude) gedeelte van een begraafplaats in Den Nul werd vroeger 2-diep begraven. In verband met de waterstand (dicht bij de IJssel) wordt nu uitsluitend 1 diep begraven.

Een rechthebbende wil weten wat de mogelijkheden zijn mbt. ruimen en opnieuw begraven.
Normaal gesproken blijven de oude rechten van kracht, maar houdt de rechthebbende recht op begraven van 2 lijken en zo ja, hoe kunnen we dit praktisch oplossen?
Bedankt voor uw inzet.
Gerda Overkempe-van Riele

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U schrijft '(er) wordt nu uitsluitend 1 diep begraven'. Maar hoe is dat geregeld? Wordt feitelijk zo gehandeld? Heeft het college er een besluit over genomen? Heeft het college het juiste besluit genomen?

Het is mogelijk om correct te regelen dat niet meer dieper dan 1-diep begraven wordt. Dat kan door een besluit als bedoeld in artikel 43 van de Wet op de lijkbezorging te nemen om de begraafplaats te sluiten. Dat besluit moet dan betrekking hebben op het oude gedeelte van de begraafplaats (duidelijk aangegeven op een kaart) met de restrictie dat de sluiting alleen geldt voor begraven op de 2e laag of dieper. In de 1e (bovenste) laag kan dan altijd nog begraven worden.

Als niet een dergelijk besluit genomen is (of alsnog wordt) dan houdt een rechthebbende op een graf het recht om ook 2-diep te begraven. Ook na het schudden van het graf.
Na een besluit tot sluiting wordt ook het recht om te schudden beperkt tot slechts 1 laag. Wel mogen de geruimde stoffelijke resten (van laag 1) onder laag 1 in laag 2 of tussen laag 1 en laag 2 worden gelegd.
Er is nog een mogelijkheid van beroep bij gedeputeerde staten.

Zie voor een toelichting mijn Handboek Wet op de lijkbezorging of mijn boekje Begraving (SDU 2007).

Een praktische oplossing zonder formele besluitvorming bestaat niet. Althans, geen sluitende oplossing.

Zie andere relevante vragen in de subrubriek 'Sluiten (of opheffen) begraafplaats'.
Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >