Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opvolging stichting als rechthebbende


12 april 2018

Vraag nummer: 54596

Er kwam een vraag binnen het bestuur naar voren betreffende een graf dat een stichtingsvorm heeft.
Er is nog maar een lid van de familie over (de voorzitter) en die is al op leeftijd. Als hij overlijdt wie is dan de wettelijke verantwoordelijke voor de stichting en dus voor het graf.
Erft zijn familie dit, maar volgens mij kan je geen functie in een stichting erven.
U zal dit beter weten dan ik. Ik hoor het graag.

Alvast bedankt.

Antwoord:

Geachte heer,

U ziet het juist. Een stichting of andere rechtspersoon kan rechthebbende van een graf zijn. Maar als het enige bestuurslid overlijdt, kan niemand iemand anders tot bestuurslid van de stichting benoemen, volgens het rechtspersonenrecht. Je kunt een stichting of een bestuurslidmaatschap niet erven of vererven. De voorzitter doet er heel verstandig aan snel een ander bestuurslid benoemen. Liefst meerdere.

Voor uw begraafplaats is het niet zo'n groot probleem, want als de stichting ophoudt te functioneren kan via het reglement van de begraafplaats een nieuwe rechthebbende worden aangewezen. Het niet meer functioneren kun je m.i. gelijk stellen aan het overlijden van een rechthebbende, omdat men geen handelingen meer kan verrichten e.d. Dan kun je ook een andere rechthebbende aanwijzen, bijvoorbeeld een ander belangstellend familielid.

Het probleem heeft de stichting zelf, omdat er na het overlijden van de voorzitter niemand meer is die over het vermogen van de stichting kan beschikken.

Als de voorzitter geen andere medebestuurders kan vinden, kan hij overwegen het graf toe te vertrouwen aan de stichting Grafzorg Nederland. Die stichting is er om graven in stand te houden als er niemand meer is die dat kan of wil doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE