Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Openen vers graf (papieren niet gecontroleerd; strijd met de wet)

18 juni 2024

Vraag nummer: 68522

Beste heer van der Putten,
Vandaag een uitvaart gehad en de beheerder was niet aanwezig om het nummer te controleren en in ontvangst te nemen. Nu eist hij dat het graf opengemaakt moet worden zodat hij het uitvaartnummer kan controleren. Ik was te vroeg op het kerkhof vanwege een kortere dienst.
Mag hij dat eisen en de kosten verhalen en is hier toestemming van de familie nodig.
Groet W. Bxxxxxx

Antwoord:

Geachte heer,

Het is lastig om op deze vraag een antwoord te geven, omdat dat mede afhangt van enkele aspecten waar u niets over schrijft.

De beheerder was niet aanwezig om het nummer op de kist te controleren en de papieren in ontvangst te nemen. U schrijft dat u te vroeg op het kerkhof was vanwege een kortere dienst. Dan is mijn eerste reactie dat u had moeten wachten met de begraving.

In mijn optiek zou het logisch zijn geweest dat toen de dienst korter bleek te zijn, u meteen even een belletje naar de beheerder had gepleegd om dat te vertellen en te vragen of u iets eerder kon komen. Dat hebt u blijkbaar niet gedaan.
Dan is het de vraag of de beheerder kwam op het tijdstip dat u eerder had afgesproken. Als hij er op de afgesproken tijd was en u niet, want te vroeg, had u met het zakken van de kist moeten wachten tot hij kwam.

In het tweede lid van artikel 8 van de Wet op de lijkbezorging staat: "Tot begraving (...) wordt niet overgegaan dan nadat de houder van de begraafplaats (...) de overeenkomst heeft vastgesteld tussen het op de kist (...) vermelde registratienummer en het nummer, vermeld op het document, bedoeld in het eerste lid."
Met andere woorden: u had niet mogen begraven, zonder dat de beheerder het nummer op de kist en de papieren had gecontroleerd.

Dus, ja, in dit geval mag de beheerder eisen dat het graf wordt geopend en dat de kist omhoog wordt gehaald om e.e.a. alsnog te controleren. De begraafplaatshouder is eindverantwoordelijk voor wie en hoe er op de begraafplaats begraven wordt.

De eventuele kosten zijn voor uw rekening, want u hebt in strijd met de wet gehandeld.
Er is geen toestemming van de familie nodig, want het gaat hier om herstel van een fout. Het is ook in het belang van de familie dat er geen fouten worden gemaakt met de verwisseling van een kist. Dat komt helaas toch regelmatig voor.

Wel een punt is of voor de opgraving van de kist een vergunning van de burgemeester nodig is. Als er een tijdelijke afdekplaat op het graf ligt, is het graf nog niet gesloten en kan de kist er zonder vergunning uit worden gehaald. Maar als het graf al met zand gedicht is, gaat het om een gesloten graf en is er vergunning nodig. Zo'n vergunning kan in een geval als dit vaak binnen enkele uren worden verleend.

De zaak ligt anders, als de beheerder (veel) te laat kwam en u niet heeft laten weten dat hij later kwam.
Er zijn helaas begraafplaatsen waar de kist bij aankomst niet altijd gecontroleerd wordt. Dat is een hele foute zaak. Dan kunnen verwisselingen plaats vinden, zoals zomer vorig jaar in Voerendaal. De gemeente Voerendaal controleerde nooit de kisten en de papieren (hopelijk nu wel). Als de beheerder van de begraafplaats waar dit voorval zich vandaag afspeelde ook niet altijd de kist en de papieren kwam controleren, is het begrijpelijk dat u tot de begraving overging zonder de controle van de beheerder.
Maar ook dan kan de beheerder eisen dat de kist nu alsnog wordt gecontroleerd. Maar de kosten van de opgraving moeten dan misschien worden gedeeld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder