Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoud afgekocht voor het leven (wat houdt dat onderhoud in?)


17 januari 2012

Vraag nummer: 27214

Mijn oma heeft het onderhoud van het familiegraf voor het leven afgekocht. Maar tijdens ons bezoek blijkt dat de grafplaat iets wegzakt. Dit hebben wij gemeld bij de onderhouds medewerkers en nu willen ze dit recht leggen. Maar de kosten zijn 300€ valt dat niet onder het onderhoud voor het leven. Want wat houd dat onderhoud dan in.
Vriendelijke groet Ad

Antwoord:

Geachte heer,

U schrijft dat uw oma het onderhoud van het familiegraf 'voor het leven' heeft afgekocht. Ik hoop echter en neem eigenlijk ook aan dat u 'voor onbepaalde tijd' of 'eeuwig' bedoelt. Want afkoop 'voor het leven' is niet zo zinvol, als het om graven gaat.

Ik weet natuurlijk ook niet wat de afspraken tussen uw oma en de betreffende begraafplaats waren. Ik ben helaas niet helderziende. Als het goed is staat daar iets over op papier. Iedere begraafplaats kan zijn eigen regels maken en overeenkomsten sluiten. Daar zou u eerst naar moeten kijken: wat staat er in contracten en in de regels voor de begraafplaats?

De eerste vraag is dus of uw oma een contract inzake het onderhoud had. En zo ja, wat daar in staat.
Als er geen contract (meer) is, dient men na te gaan of er een beheerverordening of beheersreglement van de begraafplaats is van het jaar dat het graf werd uitgegeven. En
die verordening of dat reglement moet men dan nakijken op voorwaarden inzake het onderhoud. Soms staan dit soort zaken ook in een oude heffingsverordening (die verordening waar de tarieven in staan).
Als men geen oude verordening of oud reglement heeft of kan vinden, kan men kijken wat er in de huidige verordening of het huidige reglement staat over het onderhoud.

Soms staat er in een verordening of reglement alleen dat er kosten voor onderhoud verschuldigd zijn. Soms is dan nog aangegeven dat het gaat over het onderhoud van graven, soms over het onderhoud van de begraafplaats.
Als het gaat om het onderhoud van de begraafplaats, dan valt het recht leggen van een grafplaat er zeker niet onder. Als het gaat om het onderhoud van het grafmonument, dan is het de vraag of er een nadere omschrijving is. Als er geen nadere omschrijving is, bedoelt men alleen het schoon maken van de steen. Bijvoorbeeld het met een hogedruk reiniger afspuiten van de steen en het verwijderen van blad in de herfst behoren tot het schoonmaakwerk. Geen schoonmaakwerk zijn bijzondere verrichtingen zoals het bijverven van letters of het opnieuw stellen van een grafmonument en recht leggen van platen. Zij behoren gewoonlijk niet tot het onderhoud. Tenzij het uitdrukkelijk anders is geregeld.

Vergelijk eerdere vragen zoals Verplichte onderhoudskosten na verlenging grafrechten zoon, Zelf onderhoud aan graven doen en Kosten onderhoud graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen


Of Kijkersvragen zoals over een nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE