Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nogmaals verplichte onderhoudskosten particulier graf


2 januari 2017

Vraag nummer: 48817

Geachte hr. Van der Putten,

Allereerst mijn dank voor deze wel zeer uitvoerige website met héél héél veel informatie!
Met betrekking tot vraag 48769 (verplichte afkoop onderhoud bij wijziging rechthebbende) zitten wij in een soortgelijke situatie (en ook op dezelfde begraafplaats).

In 1962 is op deze voormalige gemeentelijke begraafplaats voor opa een particulier graf gekocht met “het uitsluitend recht om daarop lijken te doen begraven voor de tijd dat de begraafplaats als zodanig in gebruik zal zijn” en hiervoor is destijds eenmalig Fl. 230,- betaald.
Volgens het reglement moest het onderhoud aan het graf zelf gedaan worden, en de gemeente deed het algemeen onderhoud van de begraafplaats zelf, en de aula. Dat laatste heb ik niet zwart op wit kunnen terugvinden, maar zo ging dat doorgaans.

De begraafplaats is enig moment afgestoten en met alle wederzijdse rechten en plichten overgaan naar Yarden. De begraafplaats is inmiddels een Rijksmonument geworden (waarmee “eeuwig” aardig in de buurt van eeuwig gaat komen…).

In 2006 is vader (toen rechthebbende) in het graf bijgelegd.

De uitvaartondernemer heeft daarbij mijn broer de nieuwe rechthebbende gemaakt (??), na 1 mnd kwam dat uit en is correspondentie opgestart om mijn moeder rechthebbende te maken. Daarbij is voor akkoord getekend voor “bij overschrijving van rechthebbende is afkoop van het onderhoud verplicht, indien dit nog niet geregeld is” en “de nieuwe rechthebbende verklaart zich bereid alle lopende en toekomstige financiële verplichtingen op zich te nemen”. Achteraf niet zo slim, maar toen hadden we wat anders aan ons hoofd. De verplichting van het algemene onderhoud ligt idd bij Yarden en niet bij ons, daar is in 1962 voor getekend en betaald.

Nu zijn er weer 10 jaar voorbij en Yarden doet ons een nieuw voorstel “afkoop verplicht onderhoud 2016-2026”. Heeft het nut deze nieuwe nota te weigeren, immers we zijn in 2006 al “akkoord” gegaan, en met de “nieuwe regels”.

En heeft het nut om nog correspondentie te gaan voeren over de niet terecht betaalde € 512 “afkoop verplicht onderhoud 2006-2016” in 2006 en het ongewisse “de nieuwe rechthebbende verklaart zich bereid alle toekomstige financiële verplichtingen op zich te nemen”?

Vriendelijk dank voor uw visie hierop.

Met vriendelijke groeten, Willem Tas
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.nl
06-00000000
NB gelieve mijn e-mail adres en 06 niet op de website te zetten i.v.m. mogelijke identiteitsfraude.

Yarden is gewoon een harstikke commercieel bedrijf wat winst wil maken. Op zich is dat een gezonde zaak natuurlijk, maar men moet wel oude afspraken respecteren!

Antwoord:

Geachte heer,

Ik weet niet precies wat u(w moeder) getekend heeft in 2006, maar voor een graf voor onbepaalde tijd was onderhoud niet verplicht. U zou kunnen overwegen om de verlenging van de onderhoudskosten per 2016 te weigeren en, als Yarden dat niet accepteert, de kwestie voor te leggen aan de Ombudsman uitvaartwezen. Dat kost niets en 'niet geschoten is altijd mis', zou u kunnen denken.
Zie voor de procedure bij de Ombudsman de site www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl.

Ik zie niet dat het nu nog zin heeft om te klagen over de kosten van 2006-2016. Daar is destijds mee ingestemd en een vordering tot terugbetaling is 5 jaar na 2006 verlopen.

Terzijde: dat een begraafplaats Rijksmonument is, betekent nog niets voor de individuele graven. Voor de graven van onbepaalde tijd mag je misschien verwachten dat de begraafplaats als Rijksmonument eerder wat langer zal blijven bestaan, dan korter. Maar de grafrechten kunnen eindigen als het grafrecht na het overlijden van de rechthebbende niet tijdig overgeschreven wordt of als het grafmonument in verval raakt en niet opgeknapt wordt. Die risico's zijn op elke begraafplaats even groot.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE