Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nabetaling grafkosten (moet ik die wel voldoen?)


29 oktober 2019

Vraag nummer: 59076

Recent is een broer overleden, waarvoor ik de opdracht tot begraven heb gegeven. Alles is goed verlopen, offerte en eindafrekening gehad. Toch komt na een paar maand de uitvaartverzorger er achter dat hij grafkosten in de eindafrekening is 'vergeten' en vraagt alsnog ca 1800 euro bij te betalen? Kan ik hem nu houden aan de eindafrekening? Alle financien zijn al afgerond, dit geld is nu niet meer over.
Dit komt niet prettig over; kan ik me nu zakelijk opstellen of moet ik in alle gevallen ook niet doorberekende kosten alsnog voldoen?

Antwoord:

Geachte heer,

Of het wel of niet redelijk is om na een bepaalde periode nog met een correctie van de eindrekening te komen, hangt van de aard van de kosten en van de termijn af.

Dat de grafkosten vergeten zijn, is geen klein dingetje. De grafkosten zijn een essentieel onderdeel van de kosten van een begrafenis en het is een forse kostenpost. Het is een kostenpost waarvan ook de opdrachtgever van een begrafenis zich kan afvragen waarom die kosten niet op de rekening staan. Want het is logisch dat die kosten op de rekening staan. Dat ze niet op de rekening staan, had u zelf ook kunnen zien.
Als de uitvaartondernemer vooraf een begroting heeft gemaakt waar ze op stonden, is de vergissing ook duidelijk.

Een vordering kan volgens de wet nog binnen 5 jaar worden ingediend. De ondernemer heeft dus nog ruim 4 jaar om deze correctie toe te passen.

Het is natuurlijk niet prettig om als u er niet meer op gerekend had, toch nog met een (correctie op de) rekening te maken te krijgen. Maar in mijn ogen hebt u zelf ook niet goed opgelet en had u kunnen weten dat de eerdere rekening onvolledig was.

U hebt een verkeerd beeld van 'mij zakelijk opstellen'. Aan de duidelijke vergissing van een ander kan men geen rechten ontlenen. Die ander heeft 5 jaar om zijn vergissing recht te zetten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

Extra cursus wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de gemeentelijke begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE