Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Na 18 jaar zegt men dat ik geen grafrecht heb


22 november 2018

Vraag nummer: 56754

ouders hadden graven, in 2000 is de laatste hier in begraven .destijds bij de beheerder mondeling door gegeven dat de rechten op mijn naam konden, nooit een grafbewijs gekregen maar wel elk jaar een factuur van U bent eigenaar van de graven op regel .. nr '..en..nu 18 jaar bij toeval in een gesprek blijkt dat ik geen rechthebbende ben nu staan wij perplex zo ga je toch niet met mensen wat ook nog mee speelt dat het een dorpje is ons kent ons mijn vraag is mogen zij dit zomaar afnemen het recht vr gr

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Sinds 1991 is er een wettelijke verplichting dat grafrechten schriftelijk moeten worden gevestigd. Als u na de langstlevende ouder de nieuwe rechthebbende was, had de begraafplaatsbeheerder u een grafbewijs moeten geven waar uit bleek dat u de nieuwe rechthebbende bent. Voor zowel hele kleine dorpjes als hele grote steden zijn deze wettelijke regels precies hetzelfde.

Natuurlijk kan men niet zomaar het grafrecht afnemen. Maar u bent in uw vraag niet duidelijk wat nu precies de situatie is.

Als men tegen u zegt "U bent niet de rechthebbende, want wij hebben geen grafbewijs en geen overeenkomst met u" dan klopt dat waarschijnlijk. Wat moet er dan gebeuren: dan moet men u wel een grafbewijs geven of een overeenkomst met u aangaan.

Als men tegen u zegt: "U bent niet de rechthebbende; sinds ... is de heer of mevrouw XX de rechthebbende', dan kunt u natuurlijk protesteren. U kunt de jaarlijkse facturen laten zien als bewijs dat u in elk geval wel als rechthebbende werd behandeld.

U zou het er nog maar eens met het bestuur van de begraafplaats over hebben, als ik u was. Als u er samen niet uitkomt, kunt u misschien een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie voor de mogelijkheden en procedure de site www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE